De voorbije maanden zijn een rollercoaster geweest – voor ieder van ons. Ook voor journalisten was het een moeilijke periode. Wat waren de belangrijkste trends en berichten van april?

Onze vereniging neemt afscheid

Met veel pijn in het hart moesten wij op 1 april 2020 afscheid nemen van Ronald Libin, onze goede vriend, jarenlang penningmeester van onze vereniging en compagnon de route voor de leden van de Raad van Bestuur, bekend en gewaardeerd cartoonist, en vooral: echtgenoot van Noëla en familie.

Ook van Godelieve Spiessens, gewaardeerd lid sinds 1985, en tante van VJV-co-voorzitster Kristin, moesten we afscheid nemen.

Wij wensen aan de familie van Ronald en Kristin, en aan al onze leden die een dierbare verloren in de voorbije maanden, veel sterkte.

Coronacrisis hakt diep in op onze maatschappij

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden drastische maatregelen genomen, zoals de lockdown. Een bewegingsvrijheid die bij onze journalisten voor twijfel zorgde: mochten zij zich nog wel verplaatsen voor hun taken – was dat een ‘essentiële verplaatsing’? Wij hebben getracht hen hierop een antwoord te geven via onze website.

Door het sluiten van vele winkels, viel meteen ook de behoefte weg om reclame te maken voor aanbiedingen. De verdeling van huis-aan-huis bladen viel meteen weg. Wat voor vele leden die regionaal nieuws brengen voor deze uitgaven een enorme opdoffer was. Gelukkig heeft de overheid steunmaatregelen genomen die mensen die hun inkomsten zagen wegvallen, te vergoeden. Ook hierover kon je op onze website lezen: over de maatregelen voor zelfstandigen, en freelancers in bijberoep.

Maar is deze tijdelijke overbrugging voldoende? De uitgevers zien hun inkomsten uit advertenties dramatisch slinken, en hebben al grote besparingen aangekondigd.

Journalistiek blijft vernieuwen

Maar ondanks de moeilijke omstandigheden, blijven journalisten inventief methodes bedenken om zo goed mogelijk hun werk te doen: informatie vergaren en verspreiden. De microfoontjes worden afgedekt met plastic, op een verlengstuk gezet, gesprekspartners aan tafel worden op veilige afstand van elkaar gezet…

Dreigt de berichtgeving over het virus echter de vrije nieuwsgaring in het gedrang te brengen? Pol Deltour schreef hierover een opiniestuk: ” Ook de journalistiek is in het ‘corona’ geding“.

Journalisten – cartoonisten zetten ook hun schouders onder de solidariteitsactie om de burgers aan te sporen zelf hun mondmaskers te maken onder de hashtag #NationaleNaaiActie:

Ondertussen blijven onze eigen collega-journalisten/cartoonisten André Nollet en Bob Vincke ook hun eigen bijdragen leveren om de mensen een hart onder de riem te steken!

Update over de werking van onze vereniging

In deze moeilijke tijden is ook de werking van onze vereniging noodgedwongen naar een lagere snelheid moeten schakelen. Het voorjaarsevenement, met de statutaire vergadering, moest uitgesteld worden. Hierover volgt een aparte mailing.

Gezien de omstandigheden, worden de termijnen voor het inleveren van de documenten voor de herscreening van het lidmaatschap ook met 3 maanden uitgesteld: heb je recent een uitnodiging ontvangen om bewijzen in te leveren voor je journalistieke activiteiten, dan wordt de termijn verlengd tot 30 juni 2020.

Tegelijkertijd willen wij je toch uitnodigen om collega’s journalisten, die nog geen lid zijn van onze vereniging, aan te sporen om lid te worden. Overtuig hen van de noodzaak van de steun die onze vereniging hen kan bieden, en hoe onze lidkaart ook in deze crisistijden voor hen deuren opent. Bij navraag bij onze leden ontvingen wij een zeer positieve respons, dat onze lidkaart echt wel het verschil uitmaakt bij een politiecontrole. Vergeet ook niet: via onze actie “Leden maken Leden” ontvang je een geschenkbon van 15 euro indien jij een collega aanbrengt.

Om duidelijk te maken waarvoor onze vereniging staat, wie wij zijn, werd de actie gestart ‘Leden stellen zich voor’. Wij nodigen alle leden uit om te vertellen over hun journalistiek werk – hoe zij ertoe gekomen zijn, wat zij doen, hoe zij de coronacrisis ervaren. Enkele leden gingen hen al voor, zoals Jacques Allard. Ben jij de volgende? Stuur ons jouw bijdrage info@vjv.vlaanderen.

Samen staan wij sterk – en samen zullen wij erdoor geraken!

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar