Speciale voorwaarden voor stagiairs

Als beginnende journalist heb je het, ongeacht je leeftijd, niet gemakkelijk om opdrachten binnen te halen. Het is dan ook niet gemakkelijk om de nodige bewijsstukken te verzamelen om jouw aanvraag tot erkenning door onze vereniging te staven.

Maar wij zijn ons bewust van dit probleem. Daarom willen wij beginnende journalisten, fotografen, cartoonisten, … de kans geven om zich als journalist te ontplooien, met de steun van onze stagiaire-lidkaart en ons netwerk.

Als beginnende journalist kan je een voorlopige erkenning krijgen, op volgende voorwaarden:

  • Je dient je aanvraag in, en vertelt wat je journalistieke plannen zijn. Je toont wat je al verwezenlijkt hebt
  • Bij positieve evaluatie door onze Erkenningscommissie krijg je een erkenning tot het einde van het kalenderjaar.
  • Je betaalt het lidgeld. Dit wordt eenmalig berekend  op basis van het aantal maanden tot 31 december van het lopende jaar aan €5 per maand. (Voorbeeld: je krijgt je erkenning als stagiair op 15 april. Er zijn 8 maanden tot 31 december. Je betaalt eenmalig €40).
  • Je ontvangt onze stagiair-lidkaart. Daarmee kan je aan de slag. Verzamel nu zoveel mogelijk bewijsstukken om je journalistieke activiteit te bewijzen.
  • Uiterlijk 1 december neem je de beslissing: wil ik verdergaan als journalist en heb ik voldoende bewijsstukken om mijn activiteiten aan te tonen? Je hebt 12 gepubliceerde stukken nodig (of equivalent zoals 2 of 3 langere reportages)
  • Leg je bewijsstukken voor aan de Erkenningscommisie (dat kan digitaal). Indien die een positief advies geeft, krijg je een volwaardige erkenning voor 2 jaar. Het lidgeld bedraagt €70 per jaar (€35 voor wie jonger is dan 26 jaar)

En zo ben je gelanceerd in je journalistieke carrière! In enkele regio’s hebben onze leden zich aangeboden als peter voor stagiairs. Contacteer ons als je graag hun begeleiding wil.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar