De werking van de Vlaamse Journalisten Vereniging wordt bepaald door de statuten en door het huishoudelijk reglement.

huishoudelijk reglement_goedgekeurd sept2008_v2018