Als je op regelmatige basis journalistieke prestaties levert met actualiteitswaarde en die een breed publiek bereiken, kan je lid worden van de VJV. Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 70 euro.


Wie kan lid worden?

 1. De uitgevers, hoofdredacteurs, journalistieke medewerkers, fotografen en tekenaars van periodieke publicaties, in zoverre er een duidelijke journalistieke inbreng in deze publicaties aanwezig is en zij 12 artikels op jaarbasis, respectievelijk bijdragen met échte nieuwswaarde op hun naam kunnen voorleggen.
 2. Journalistieke medewerkers aan radio- en –tv-uitzendingen, indien ze persoonlijk in een tijdspanne van 12 opeenvolgende maanden minstens 12 uitgezonden nieuwsitems verzorgden.
 3. Voor de audiovisuele media: regisseurs/reporters die perswerk verrichten voor producties die bedoeld zijn voor uitzending op televisie of internet-tv; scenaristen die kunnen aantonen dat zij scenario’s schrijven voor informatieve programma’s (zoals reportages, documentaires en bedrijfsportretten); cameramannen / vrouwen en geluidstechnici die opnamen verzorgen voor informatieve tv-programma’s; zij kunnen aanspraak maken op een perskaart indien ze in een tijdspanne van 12 opeenvolgende maanden minstens 12 nieuwe nieuwsberichten verzorgden.
 4. Auteurs van boeken met duidelijke journalistieke meerwaarde.

Welke documenten moet je voorleggen bij jouw aanvraag?

 1. Voor gedrukte uitgaven (kranten, magazines, …)
  • reporters: 12 fotokopies van artikels die je zelf schreef, met datum van verschijning, + naam van het medium. Jouw naam moet als auteur vermeld zijn, zoniet moet je een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat het artikel van jouw hand is.
  • fotografen: 12 fotokopies van artikels waarin foto’s van jouw hand opgenomen werden, met datum van verschijning + naam van het medium. Jouw naam moet als fotograaf vermeld zijn (initialen of watermerk), zoniet moet je een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat de foto’s van jouw hand zijn.
 2. Voor audiovisuele uitzendingen (radio & tv)
  • 12 fragmenten van max. 10 minuten, met duidelijke vermelding van datum van uitzending en het medium (bij voorkeur ingediend op CD of per mail, met duidelijke inhoudsopgave), vergezeld van een attest van de verantwoordelijke-directie van dit medium dat bevestigt dat het kandidaat-lid waarvan de stem en/of het beeld in de opnames voorkomt, ook persoonlijk instond voor de inhoudelijke inbreng van de berichtgeving.
 3. Voor uitgaven gepubliceerd op het internet
  • Reporters: Afdruk op papier van 12 artikels die je schreef en die op een website gepubliceerd werden, met onderaan het papier de url (webadres) van het artikel. Datum van verschijning en medium moeten duidelijk vermeld te worden. Het artikel moet jouw naam als auteur vermelden, zoniet moet je een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat het artikel van jouw hand is. Heeft het medium waarvoor je journalistieke bijdragen levert een ondernemingsnummer, gelieve dit te vermelden.
  • Ben je zelf uitgever van deze online uitgave, dan moet je bovendien bijkomende documenten toevoegen:
   • uittreksel gegevens DNS, waaruit blijkt dat het domein op jouw naam geregistreerd werd of andere informatie waaruit blijkt dat je de volledige controle hebt over het domein en de website in kwestie
   • onafhankelijke gegevens over maandelijkse bezoekersaantallen van minstens 3 en hoogstens 12 maanden via publiek te raadplegen statistieken.
  • Fotografen: Afdruk op papier van 12 artikels waarbij jouw foto’s geplaatst werden, en die op de website gepubliceerd werden, met onderaan het blad de url van het artikel. Datum van verschijning en medium dienen duidelijk vermeld te worden. De foto’s moeten jouw naam dragen (initialen of watermerk); zoniet moet je een attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat het artikel van jouw hand is.
  • Fotoreportages zonder bijhorende tekst (webalbums) komen niet in aanmerking.
  • Ben je zelf uitgever van deze online nieuwsdienst, dan moet je bovendien bijkomende documenten toevoegen:
   • heb je een ondernemingsnummer (niet verplicht!), gelieve dit te melden.
   • uittreksel gegevens DNS, waaruit blijkt dat het domein op jouw naam geregistreerd werd of andere informatie waaruit blijkt dat je de volledige controle hebt over het domein en de website in kwestie
   • onafhankelijke gegevens over maandelijkse bezoekersaantallen van minstens 3 en hoogstens 12 maanden via statistieken
  • Videoreporters: 12 reportages door je gemaakt in het laatste jaar; een url naar deze reportage volstaat. Filmpjes die op YouTube geplaatst zijn komen niet in aanmerking, tenzij zij kaderen in een videoblog of wanneer er vanuit een journalistiek artikel naar verwezen wordt.

Opmerkingen:

In alle voorgenoemde gevallen kan een bewijs van vergoeding voor uitgevoerde journalistieke opdrachten als aanvullend attest dienen.

 • Bij twijfel kan de kandidaat in het VJV-secretariaat uitgenodigd worden om zich persoonlijk op de zitting van de erkenningscommissie te verantwoorden.
 • Gelieve geen documenten aangetekend op te sturen.
 • De ingediende documenten worden, in geval van niet-aanvaarding, niet teruggestuurd.

Voorwaarden van VJV-lidmaatschap

 • Jaarlijkse betaling van het lidgeld.
 • Zich onderwerpen aan een 2-jaarlijkse individuele herscreening.
 • Erkennen van de Vlaamse Code voor Journalistiek en van de bevoegdheid van de RVDJ.
 • Gebruik van de VJV-perskaart enkel voor journalistieke activiteiten.

Speciale voorwaarden voor studenten

Ben je eindejaarsstudent journalistiek dan kan je een erkenning aanvragen als journalist, lid van onze vereniging. Voorwaarde is dat je een erkenningsaanvraag indient bij onze Erkenningscommissie, vergezeld van 6 journalistieke werkstukken die je gemaakt hebt in de voorbije 12 maanden. Na goedkeuring ontvang je van ons de VJV-perskaart. De Erkenning geldt tot het einde van het volgende jaar. Tijdens deze periode is het lidgeld gratis. Meer informatie over vindt u op deze pagina.

Speciale voorwaarden voor stagiairs

Als beginnende journalist heb je het, ongeacht je leeftijd,  niet gemakkelijk om opdrachten binnen te halen, en zo de nodige bewijsstukken te verzamelen om jouw aanvraag tot erkenning te staven. Maar wij zijn ons bewust van dit probleem. Daarom willen wij beginnende journalisten, fotografen, cartoonisten,… de kans geven om zich als journalist te ontplooien, met de steun van onze stagiaire-lidkaart en ons netwerk. Als beginnende journalist kan je een voorlopige erkenning krijgen. Hier vind je de voorwaarden en procedure.