De verspreiding van het coronavirus heeft zware gevolgen voor onze maatschappij – gevolgen die momenteel nog niet te overzien zijn. De overheid heeft enkele maatregelen genomen.

Om te beginnen willen wij onze leden goed op het hart drukken de maatregelen van de overheid op het gebied van desinfectie en ‘social distancing’ goed na te leven. In het eigen belang, maar ook dat van uw hele omgeving. Het coronavirus stelt iedereen voor een uitdaging, maar iedereen kan zijn steentje bijdragen om hierdoor te komen.

Jaarvergadering wellicht uitgesteld

Helaas is het, door de onzekere tijden, onmogelijk om een concrete planning uit te werken voor de voorziene Statutaire Vergadering op 9 mei 2020 in Antwerpen. Wij onderzoeken de mogelijkheden om een digitale vergadering te beleggen voor de goedkeuring van de jaarrekening. En hopelijk kunnen we later op het jaar, bij leven en welzijn, een gezellige bijeenkomst plannen.

Maatregelen voor zelfstandigen

Wellicht ben jij, net als vele van onze andere leden, een freelancer, al dan niet in bijberoep. Nu alle niet-essentiële activiteiten zo goed als verboden zijn, zullen er misschien ook opdrachten weggevallen zijn. Waardoor ook inkomsten wegvallen.

De overheid heeft maatregelen aangekondigd om de zware financiële gevolgen van de opgelegde maatregelen te verzachten, ook voor zelfstandigen. Hieronder vind je een korte opsomming van de punten die zelfstandigen aanbelangen:

1. Aangiften van btw

Btw-aangiften:

Uitstel voor het indienen van de btw-aangiften

 • Aangifte over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Aangifte over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Aangifte over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Intracommunautaire opgaven

 • Opgave over februari 2020, termijn verlengd tot 6 april 2020
 • Opgave over maart 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020
 • Opgave over 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 7 mei 2020

Jaarlijkse klantenlisting

 • Termijn verlengd tot 30 april 2020
 • Als de belastingplichtige zijn activiteit heeft stopgezet: ten laatste op het einde van de 4de maand na het stopzetten van zijn aan de btw onderworpen activiteit.

2. Betaling van btw en bedrijfsvoorheffing

Een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw en bedrijfsvoorheffing zonder boetes of interesten te moeten betalen.

Dit uitstel geldt voor:

BTW

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 20 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 20 juni 2020

BEDRIJFSVOORHEFFING

 • Betaling over maandaangifte – februari 2020, termijn verlengd tot 13 mei 2020
 • Betaling over maandaangifte – maart 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020
 • Betaling over maandaangifte – 1ste kwartaal 2020, termijn verlengd tot 15 juni 2020

Het sociale secretariaat en je boekhouder zullen je hierover verdere inlichtingen kunnen verschaffen. Deze maatregelen zijn ook te lezen op .

Meer info:

 3. Uitstel betaling sociale bijdrage zelfstandigen

De betaling van de sociale bijdrage voor zelfstandigen voor het eerste en de tweede kwartaal 2020 kan met een jaar zonder kosten uitgesteld worden.

Je motiveert waarom jij getroffen bent door het coronavirus (bijvoorbeeld ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling). Je krijgt voor de betaling één jaar uitstel. Dit betekent dat:

 • je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 tegen 31 maart 2021 moet betaald hebben;
 • je de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 tegen 30 juni 2021 moet betaald hebben.

(Bron: )

Telecomproviders verhogen hun aanbod

De drie grote telecomoperatoren tonen hun maatschappelijke betrokkenheid, en bieden hun klanten extra datavolume aan en gratis ontspanning. Proximus doet er ook gratis bellen naar vaste lijnen bij, Telenet extra data en gratis aanbod van films en series. Orange van zijn kant houdt het bij 5 GB gratis downloadvolume. Dit alles moet het telewerken vergemakkelijken.

Volg het laatste nieuws over COVID-19

Enkele adressen waar je het laatste nieuws kan volgen – naast uiteraard de vertrouwde kanalen van radio, tv, websites van kranten:

Geef het virus geen kans. Zoals ons lid André Nollet in zijn cartoon ons aanspoort: sjot het buiten!

Hou het veilig!

Het VJV-team

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar