Speciale voorwaarden voor studenten

Ben je eindejaarsstudent journalistiek dan kan je een erkenning aanvragen als journalist, lid van onze vereniging. Voorwaarde is dat je een erkenningsaanvraag indient bij onze Erkenningscommissie, vergezeld van 6 journalistieke werkstukken die je gemaakt hebt in de voorbije 12 maanden. Na goedkeuring ontvang je van ons de VJV-perskaart. De Erkenning geldt tot het einde van het volgende jaar. Tijdens deze periode is het lidgeld gratis.

Je kan nadien een verlenging van je erkenning aanvragen. Daarvoor moet je 6 nieuwe werkstukken, gemaakt in de voorbije 12 maanden, indienen bij de Erkenningscommissie. De erkenning geldt dan voor één jaar, en het lidmaatschap bedraagt 30 euro.

Daarna gelden de normale voorwaarden voor herscreening: 12 artikelen op jaarbasis, waarbij de erkenning steeds geldig is voor 2 jaar. Zolang je jonger bent dan 26 jaar, bedraagt het lidmaatschap 30 euro per jaar.

Concreet: je vangt op 1/9/2021 je laatste jaar aan. Je kan een erkenning krijgen (zie voorwaarden boven) die geldig is tot 31.12.2022, en waarvoor geen lidgeld schuldig is.

Vanaf 1/1/2023 kan je een verlenging aanvragen voor één jaar, mits 6 stukken in de voorbije 12 maanden. Vanaf 1/1/2024 kan je verlenging aanvragen als gewoon lid, voor twee jaar, mits 12 stukken in de voorbije 12 maanden. Zolang je jonger bent dan 26 jaar, geldt het jongerentarief van 35 euro per jaar in plaats van 70 euro.

Wat houdt de erkenning als journalist, lid van VJV voor jou in?

  • Je vindt een ideaal forum om contacten te leggen met collega’s, om te netwerken en praktische informatie uit te wisselen.
  • Je maakt deel uit van een dynamisch netwerk dat je belangen verdedigt.
  • Het lidgeld is een laagdrempelige beroepsonkost, zelfs als je journalist in bijberoep bent.
  • Je ontvangt een gepersonaliseerde VJV-perskaart en desgewenst een autopersplaat.

Welke stukken je moet voorleggen? Zie https://vjv.vlaanderen/lid-worden/.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar