De werking van de Vlaamse Journalisten Vereniging wordt bepaald door de statuten en door het huishoudelijk reglement.

21122899