• Je krijgt een lidkaart die je identificeert als journalist-lid van de Vlaamse Journalisten Vereniging.
  • Indien aangevraagd krijg je ook de perskaart voor in je auto.
  • Je krijgt gratis of tegen verminderd tarief toegang tot de leden-evenementen die de Vlaamse Journalisten Vereniging organiseert
  • Je mag deelnemen aan de jaarvergadering, waar je mee kan beslissen over de toekomst van de vereniging.
  • Je wordt lid van een grote community journalisten/fotografen, waarvan de Vlaamse Journalisten Vereniging de belangen verdedigt. Onze vereniging wil de werkomstandigheden van al onze leden verbeteren en het wettelijk kader optimaliseren.
  • Als representatieve journalistenvereniging, erkend door de Vlaamse overheid, ondersteunen wij je met informatie, advies en know-how die je moeten toelaten om je journalistiek werk optimaal te kunnen uitoefenen. Na goedkeuring door de raad van bestuur, en afhankelijk van de omstandigheden, kunnen wij je zelfs met juridische bijstand assisteren.
  • In samenwerking met partners uit de private sector, kunnen wij je vaak voordelen aanbieden, zoals kortingen in hotels en dergelijke. Hiervan word je via onze publicaties op de hoogte gebracht.
  • Je ontvangt gratis ons digitale tijdschrift De Nieuwe Tydinghe, dat vier keer per jaar verschijnt.