Het verbeteren van de werkomstandigheden van de zelfstandige journalist en de journalist van beroep is de grootste bekommernis van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Om zijn werk als journalist naar behoren te kunnen doen, is ervaringsdeskundigheid een belangrijke basis. Om creatief met die ervaringen aan de slag te kunnen blijven, is het belangrijk dat hij zijn werk kan blijven uitvoeren.

Daarom voorziet de Vlaamse Journalisten Vereniging bekwame zelfstandige journalisten en journalisten van beroep van een perskaart en eventueel een autopersplaat nadat ze door de erkenningscommissie erkend zijn. Niet zomaar iedereen die schrijft, is immers in staat journalistiek te bedrijven. Daarom worden kandidaten getoetst en blijft de erkenningscommissie onze leden opvolgen.

Leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging dienen zich echter aan de deontologie te houden en mogen de vereniging niet in diskrediet brengen; zo ze zich daar niet aan houden, lopen ze de kans uit de vereniging gezet te worden. Een vereniging kan niet al sinds 1965 bestaan als er niet bepaalde grondregels zouden zijn.