Hoe kan je je werk als persjournalist combineren met commerciële opdrachten?

Securex beantwoordt de vragen van onze leden. Vandaag: hoe combineer je je werk als persjournalist met commerciële opdrachten?

De vraag:

Ik werk fulltime als werknemer en werk in bijberoep voor verschillende nieuwssites als correspondent en fotograaf.

Ik werk via het vernieuwde Protocolakkoord betreffende de auteursrechtenvergoeding van zelfstandige journalisten, dit is een aanpassing van de individuele auteursrechtenovereenkomst met de uitgever (vb. Mediahuis).

Ik heb dus een KBO-nummer, maak elke maand een factuur, heb geen btw-opsplitsing en doe één aangifte per jaar. Ik heb vrijstelling voor het betalen van een sociale kas (kleine onderneming). Tot op heden doe ik niets anders.

Mijn vraag is nu: ik wil graag mijn fotografische werken verder uitbreiden met food fotografie ed voor restaurants. In eerste instantie zou ik reclame willen maken om te bekijken of hiervoor ook een markt is.

Als ik het goed begrijp kan ik ook hiervoor vrijstelling vragen omdat ik via mijn hoofdberoep alle rechten opbouw. Moet ik dit ergens aangeven? Of kan u me hiervoor doorverwijzen? Mijn boekhouder is niet echt goed op de hoogte van deze regelingen en regelingen betreffende auteursrechten. Kent u een boekhouder met deze specialisatie?

Het antwoord van Securex:

Samengevat bent u momenteel als:

  • werknemer in hoofdberoep (voltijds)
  • zelfstandig journalist in nevenberoep (perscorrespondent en persfotograaf). Voor die journalistieke nevenactiviteit moet u zich niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds noch sociale bijdragen betalen (zie voorbeeld A van de blog)

In nevenberoep wil u een niet-journalistieke activiteit, namelijk food photography, toevoegen aan uw zelfstandige activiteit. Dat betekent alvast dat u – mocht dit nog niet het geval zijn – deze nieuwe activiteit(en) moet toevoegen aan uw KBO-inschrijving. Uw onderneming mag immers enkel activiteiten uitoefenen die opgenomen zijn in de KBO. Een erkend ondernemingsloket kan dit voor u in orde brengen (wettelijk tarief: € 87).

Wat sociale bijdragen betreft, hangt het af van de situatie:

1/ U ontvangt voor de food foto’s enkel een auteursrechtelijke vergoeding. U moet zich nog steeds niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (zie voorbeeld B van de blog).

Tip: het is aangeraden om met uw klant een auteursrechtencontract te sluiten. Dit is maatwerk: is het een overdracht of licentie, welke specifieke rechten worden verleend, voor welke exploitatievormen, exclusief of niet, voor welke duur en welke geografische ruimte, welke vergoeding, …? Het ondernemingsloket van Securex kan u helpen met zo’n (herbruikbaar) contract op te stellen (niet gratis). 

2/ U ontvangt voor de food foto’s een honorarium, eventueel aangevuld met een auteursrechtelijke vergoeding. Dan moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen in bijberoep betalen (zie voorbeeld C van de blog). Uw sociale bijdragen zullen worden berekend op de som van:

  • uw honorarium (baten) als foodfotograaf
    • hierop betaalt u 20,5 % sociale bijdragen (excl. beheerskost), of zelfs 0% bijdragen wanneer de jaarlijkse netto-inkomsten kleiner zijn dan € 1.471,01 (index 2017).
  • de 50% baten als persfotograaf en perscorrespondent
    • Uw journalistieke activiteit blijft vrijgesteld van bijdragen. U kan dus vragen aan uw sociaal verzekeringsfonds om op deze 50% baten geen bijdragen te moeten betalen, mits u dit staaft met uw aanslagbiljet en fiscale fiches 281.45 of 281.50.

Tot slot kan u best zelf enkele boekhouders in uw regio contacteren met de vraag of zij in deze materie specialiseren,

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar