De fiscaliteit van auteursrechten in de journalistiek: hoe zit dat?

Zit jij met vragen over de fiscaliteit van jouw verloning als journalist? Kom op 16 december 2023 naar ons evenement in Antwerpen, en je krijgt ongetwijfeld je antwoord!

Op zaterdag 16 december 2023 heeft in Antwerpen het winterevenement van onze vereniging plaats. Zoals gewoonlijk wordt het een hartelijk weerzien met je collega’s, overgoten met een snuifje cultuur. Maar zit er ook een leerrijk luik aan. Bij vorige ontmoetingen bracht Kris Seyen van De Juristen uiteenzettingen over de juridische kanten van auteursrechten en van artificiële intelligentie in de journalistiek – sessies die zeer gesmaakt werden.

Voor ons nieuwe winterevenement is de heer Hendrik Putman, partner bij KMPG Tax, Legal & Accountancy, bereid een uiteenzetting te brengen over de fiscale aspecten van je verloning als journalist. En dan vooral wanneer (een deel van) je verloning beschouwd wordt als overdracht van auteursrechten, waardoor je van een gunstig fiscaal regime kan genieten.

Als fiscaal expert is Hendrik Putman al vele jaren actief in de sector van de auteursrechten (op fiscaal vlak). Hij lag het voorbije jaar aan de basis van de meest recente artikelen in De Tijd hierover. Hij schreef ook een aantal fiscale artikelen hieromtrent in Fiscale Actualiteit (van Wolters-Kluwer).

Op 16 december zal hij je wat meer algemene uitleg geven over dit onderwerp. Hij gaat ook concreter in op de toepassing voor jouw specifieke activiteiten, als freelancer of loontrekkende, als fotograaf, journalist, radiomaker, uitgever …  En jij zal ook vragen kunnen stellen.

Om deze presentatie in goede banen te leiden, vragen wij je: stuur nu al je vragen in, zodat wij ze aan Hendrik Putman kunnen voorleggen. Zo weet Hendrik wat er leeft bij onze journalisten, en wat de problemen zijn waarmee zij geconfronteerd worden.

Wij hopen in elk geval je te ontmoeten op 16 december! Hou onze website in het oog voor het volledige programma.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar