Auteursrechten als vergoeding: wat is het, en wat brengt de toekomst 

Op zaterdag 16 december 2023 waren  onze leden weer talrijk aanwezig op ons winterevenement in Antwerpen. Een uitgebreid verslag van die dag volgt later. 

Een van de belangrijke onderdelen die dag was de presentatie van Hendrik Putman, partner bij KMPG Tax, Legal & Accountancy. Met als onderwerp het stelsel van vergoeding in auteursrechten.  

De wetgever heeft namelijk de creativiteit in ons land willen aanmoedigen. Wie creatief werk levert, is immers vaak een lange tijd, soms jaren bezig aan dat werk, met minieme inkomsten. En wanneer het werk dan gepubliceerd wordt, ontvangt de maker dan wel (veel) geld, maar valt die dan meteen in een hoge schijf van inkomsten voor de belastingen. Met als gevolg dat de fiscus met een flink deel van die inkomsten gaat lopen – vaak zelfs 50%. En dat is onrechtvaardig. 

Dit is een van de redenen waarom het stelsel van de auteursrechten in het leven geroepen werd. Daarbij betaal je veel minder belastingen – en moet je ook dus veel minder sociale bijdrage betalen. Voor creatieve beroepen ideaal – denk aan kunstenaars, auteurs, journalisten, … Doordat het stelsel zo aantrekkelijk was, werd het ook door tal van bedrijven toegepast voor andere categorieën – zoals IT-professionals. Want is hun werk ook niet creatief? 

Het toepassingsveld werd ruimer en ruimer, en het systeem begon een flink gat in de inkomsten van de fiscus te slaan – wat dus minder inkomsten betekende voor de overheid. Daarom werd beslist de toepassingsgebieden te vernauwen. Ook voor journalisten. 

Hendrik Putman heeft tijdens zijn presentatie aan de aanwezigen uitgelegd wat de vergoeding in auteursrechten eigenlijk inhoudt, wat de voordelen ervan zijn, wat de toekomst brengt, en wat het concreet betekent voor onze journalisten. Het moet gezegd worden: hij slaagde er in deze toch moeilijke (en droge) materie op een begrijpelijke manier te verhelderen – zelfs met een kwinkslag af en toe erbij.  Onze leden hebben er heel wat van opgestoken, ook van de gelegenheid tot vragenstelling. 

Hendrik Putman was zo vriendelijk ons de toestemming te geven om de slides van zijn presentatie op onze website te plaatsen. Als jij alles wil nalezen, kan je de presentatie hieronder bekijken en downloaden.   

Met deze nogmaals onze hartelijke dank aan Hendrik Putman voor deze presentatie. Wie zelf beroep wil doen op Hendrik, kan hem bereiken via zijn KPMG-profiel

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar