Deze blogreeks (een samenwerking tussen Securex en de Vlaamse Journalisten Verenging) maakt je stap voor stap wegwijs in de rechten en plichten die bij jouw statuut als freelancejournalist horen. En we geven heel wat nuttige extra tips mee!

Je hoort freelance journalisten soms zeggen dat ze ‘vrijgesteld zijn van btw’. Wat bedoelen ze daarmee en wat betekent het precies? Je ontdekt het in dit blogbericht.

Btw-plicht

Er is natuurlijk maar sprake van btw-vrijstellingen omdat er zoiets bestaat als btw-plicht. Elke zelfstandige die met regelmaat een economische activiteit beoefent – ook een freelance journalist – is in principe btw-plichtig. Voor freelance journalisten betekent dit dat zij op de facturen naar hun opdrachtgevers 6% btw moeten aanrekenen, en deze ontvangen btw vervolgens moeten doorstorten naar de btw-administratie. Voorafgaand moet de journalist ook zijn of haar ondernemingsnummer laten activeren als btw-nummer. Securex kan dit voor jou in orde brengen.

Tip: voor de btw maakt het geen verschil wanneer je deels betaald wordt in baten (honorarium) en deels in auteursrechtelijke vergoeding. Wanneer je btw-plichtig bent, factureer je dus 6% btw op de totaalprijs. Bijkomende onkostenvergoedingen moet je wel apart vermelden.

Op deze btw-plicht zijn er zoals gezegd uitzonderingen, namelijk twee soorten vrijstellingen: de btw-vrijstelling voor uitgavecontracten en de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen.

Btw-vrijstelling voor uitgavecontracten

Journalisten die auteursrechtelijk beschermde werken leveren op basis van een ‘uitgavecontract’ met hun opdrachtgever, zijn van btw-plicht vrijgesteld volgens artikel 44, § 3, 3° van het btw-wetboek. De journalist moet dan wel prestaties leveren via een eenmanszaak, en niet via een vennootschap.

In zo’n uitgavecontract staat dat de uitgever de auteursrechten op het werk van de journalist krijgt. Hij moet de journalist hiervoor betalen en moet ook de verplichting aangaan om de werken te publiceren voor een groot publiek. Die publicatie mag zowel via drukwerk, internet of via een app gebeuren.

Het maakt daarbij niet uit of het gaat om persartikelen, foto’s, video’s, interviews voor radio- of tv, enz. Het werk moet wel de originele, persoonlijke en creatieve stempel van de journalist dragen. Voor het copypasten van informatie of het puur coördineren op de redactie kan je dus geen vrijstelling via uitgavecontract krijgen.

Val je onder de btw-vrijstelling voor uitgavecontracten, dan maak je geen facturen op maar een gewone ereloonnota. De verplichte factuurvermeldingen mag je dus achterwege laten, zolang je maar op de ereloonnota vermeldt ‘vrijgesteld van btw krachtens artikel 44, § 3, 3° van het btw-wetboek’.

Tot slot kan je er ook voor kiezen om niet onder de vrijstelling te vallen, namelijk door bewust geen uitgavecontract te sluiten of door te werken via een vennootschap. Zo kan je de btw die je aan leveranciers betaalt in aftrek brengen van de btw die je zelf aanrekent. Een journalist die veel investeert kan op die manier soms geld terugkrijgen van de btw-administratie.

Opgelet! Sinds 1 juli 2017 verplichten de Vlaamse uitgevers Belga, De Persgroep, Mediafin, Mediahuis en Roularta hun freelancers om facturen met 6% btw op te stellen. Deze uitgevers beschouwen hun contracten met freelancers immers niet langer als een ‘uitgavecontract’.

Btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen

Val je niet onder voornoemde btw-vrijstelling, dan kan je nog kiezen voor de ‘btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen’. Een eenmanszaak of vennootschap kan deze vrijstelling aanvragen als de jaaromzet lager is dan € 25.000. Als gevolg zal je geen btw moeten aanrekenen aan jouw opdrachtgevers, en ook geen periodieke btw-aangiften moeten indienen.

Opgelet, het omgekeerde geldt ook: je kan de btw die je aan uw leveranciers betaalt, niet in aftrek brengen.

De vrijstelling is geen volledige vrijstelling van verplichtingen. Je zal onder meer nog steeds een btw-nummer moeten aanvragen, een btw-boekhouding bijhouden en jaarlijks een klantenlijst indienen. Verder moet je ook facturen uitschrijven met alle verplichte vermeldingen, waaronder ook de zin ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’.

Tip: op de site van de federale overheidsdienst Financiën vind je meer info over de voorwaarden en verplichtingen

Tot slot

Val je niet onder één van de btw-vrijstellingen, dan ben je als journalist btw-plichtig. Je zal jouw ondernemingsnummer moeten activeren als btw-nummer (Securex kan hierbij helpen) en je zal facturen moeten uitschrijven met 6% btw. De btw die je aanrekent, stort je door naar de btw-administratie. Je mag hiervan wel eerst de btw aftrekken die je betaalt op je beroepsuitgaven.

Geen idee wat moet er allemaal op uw factuur moet staan? Dat lees je hier!

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar