Verslag Statutaire vergadering van de Vlaamse Journalisten Vereniging op 4 mei 2024 te Middelkerke

Op 4 mei 2024 kwamen 46 VJV-leden en 14 partners bijeen in Middelkerke voor de statutaire vergadering van VJV vzw. Na het onthaal in de Mezzanine van het prachtige nieuwe gebouw Silt, vertrokken de partners voor een vrije wandeling.

 Dit is het verslag van de statutaire vergadering.

 • Korte verwelkoming door de voorzitter Jacques Allard en verslag over de werking van het voorbije jaar, met de nadruk op de werking rond cultuur.
 • Financieel verslag van Penningmeester Ivan Vanhove met samenvatting van de Resultatenrekening.
 • Verslag van de Commissarissen Marcel Dingemans en Walter Van den Branden.
 • Voorstel begroting 2025
 • Aan de huidige bestuurders werd met voltalligheid van de stemmen kwijting gegeven
 • Benoeming, schrapping leden van Bestuur: Jacques Allard, Didier Verbaere en Hilde van Gool zijn aan het einde van hun eerste 6-jarige termijn als bestuurslid gekomen. Met voltalligheid van de stemmen werd hun mandaat voor 6 jaar verlengd
 • Verslag Erkenningscommissie
 • Benoeming/schrapping leden Erkenningscommissie: Dhr. Richard De Meyer, sportjournalist, stelt zich kandidaat als nieuw lid van de EC. Zijn kandidatuur werd aanvaard door de vergadering.
 • Rondvraag – volgende suggesties werden genoteerd:
  • Promotie maken voor VJV: logo ter beschikking stellen op speciale pagina
  • Wat te doen bij problemen met auteursrechten? VJV heeft niet de middelen om elk geval individueel te behartigen, maar er wordt gewerkt aan een algemene werkwijze om in dergelijk geval op te treden
  • Nieuwe leden zoals vroeger vermelden op website
  • Partnerschappen met andere verenigingen om evt. korting te krijgen zoals Sofam
 • 1 minuut stilte voor de overleden leden en hun familie
 • Viering leden 25 jaar lidmaatschap: Herman De Belder, Marcel Dingemans, Fabien Raes
 • Kennismaking met nieuw lid Jacques Van den Berghe

De statutaire vergadering werd afgesloten om 11u45.

Verder verloop van het Evenement in Middelkerke

Onze leden en hun partners werden gastvrij onthaald op het gemeentehuis van Middelkerke, waar burgemeester Jean-Marie Dedecker ons vertelde hoe het gebouw SILT tot stand gekomen is, en welke plannen hij heeft met de vernieuwing van de dijk in Westende.

In het Silt-gebouw verzorgde het team van Events voor een smakelijke en verfijnde lunch. Onze leden en partners werden vervolgens rondgeleid door mevr. Sonja Vanmaele van gemeente Middelkerke, die ons uitlegde hoe het gebouw geconcipieerd was, welke ruimten er waren, wat de verschillende mogelijkheden er zijn, enz.

Onze hartelijke dank aan burgemeester Jean-Marie Dedecker, Mevr. Sonja Vanmaele en het gemeentebestuur van Middelkerke, en het team van David van Events.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar