Statutaire jaarvergadering 7 mei 2022 te Antwerpen

Alle aanwezige leden waren het erover eens: de ledenvergadering op 7 mei was een schot in de roos. De verzorgde ontvangst op de Flandria-boot, het prachtige weer, het lekkere eten, het warme weerzien met onze leden na 2 jaar…. Er waren die dag alleen maar blije gezichten. Dat zie je duidelijk in het fotoalbum hieronder.

Om te beginnen werden we hartelijk ontvangen met koffie en koekjes aan boord van de Flandria. Terwijl de VJV-leden het officiële programma afwerkten, verzamelden de partners op het dek waar zij een bijzondere opdracht hadden – daarover later meer.

Verloop van de vergadering

Harry Van Hest nam de honneurs waar om de verschillende onderdelen van het programma aaneen te praten met zijn gebruikelijke enthousiasme. Hij verwelkomde alle aanwezige leden heel warm.

Co-voorzitter Ronny Van Cutsem.

Vervolgens bracht Co-voorzitter Jacques Allard verslag uit over de werking van het voorbije jaar. Vanuit zijn verblijfplaats in Spanje verontschuldigde mede co-voorzitter Ronny Van Cutsem zich voor zijn afwezigheid, en in een filmpje kondigde hij ook zijn ontslag als bestuurslid aan. Jacques Allard zal voorlopig als enige voorzitter aanblijven. Namens de hele ploeg bedanken we Ronny voor zijn jarenlange inzet!

Gelukkig mochten we ook vers bloed in de Bestuursraad verwelkomen: Harry van Hest stelde zich kandidaat om toe te treden. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met communicatie en evenementen.

Jean Buyle, voorzitter van de Erkenningscommissie, vertelde in zijn verslag hoe de EC, ondanks de moeilijkheden om fysiek bijeen te komen, toch kon blijven werken. Hij belichtte ook nog enkele nieuwe initiatieven die het voorbije jaar genomen zijn door de Raad van Bestuur. Zo kunnen kandidaat-leden hun dossier volledig elektronisch indienen, en werd het statuut van stagiair-lid gecreëerd.

Penningmeester Ivan Vanhove besprak de financiële toestand van de vereniging, en legde de begroting voor. Marcel Dingemans, aangesteld als commissaris voor het nazicht van de rekeningen, kon niet aanwezig zijn, maar Harry las zijn verslag voor. De conclusie van Marcel: de rekeningen werden op hun juistheid gecontroleerd, en de financiën zijn gezond. Marcel stelde zich ook kandidaat als commissaris voor het nazicht van de rekeningen 2022.

De aanwezige leden konden nu hun stem uitbrengen met hun stemkaart. Zij keurden goed:

  • De jaarrekeningen werden goedgekeurd en kwijting werd gegeven aan de bestuurders;
  • Marcel Dingemans werd benoemd tot commissaris voor het nazicht van de rekeningen 2022;
  • Het ontslag van Ronny van Cutsem wordt aanvaard. Harry Van Hest wordt benoemd tot lid van de Bestuursraad.

Onze leden in de kijker

Na het officiële gedeelte was het tijd om de leden zelf in de kijker te stellen. Eerst werd nog 1 minuut stilte gevraagd om de overleden leden te herdenken, en dan in het bijzonder onze betreurde voormalige Penningmeester Ronald Libin. We stonden ook even stil bij de familieleden en vrienden die ons ontvallen zijn in deze moeilijke jaren.

Na deze beklemmende stilte tijd voor meer optimisme met de viering van de leden die 25 jaar lid zijn: André Baert, Gerrit Comhaire, Marc De Decker, Johnny De Saedeleer, Marc Van Hecke, Ronny Vanthienen, Lieve Mariën. Enkel Lieve kon aanwezig zijn. Zij vertelde ons over haar journalistieke carrière – en wat voor een indrukwekkend verhaal dit werd! Uit handen van voorzitter Jacques ontving zij een aandenken aan dit jubileum. De jubilarissen die niet aanwezig konden zijn, ontvangen hun geschenk per post.

Ook enkele nieuwe leden die aanwezig waren, werden voorgesteld: Anneke Van den Sompel en John De Vlieger. In een gesprek met Harry vertelden zij over hun journalistiek werk, wat hen boeit. Journalisten om te volgen!

Voordracht door Freddy Michielsen

Wie Antwerpen zegt, zegt ook Antwerps dialect. En het bekende Antwerpse chauvinisme. Daarover kwam ons lid Freddy Michielsen vertellen in een boeiende en humoristische voordracht. Freddy, die al verschillende boeken over het Antwerpse dialect geschreven heeft, had nog uren kunnen doorgaan. En wij hadden nog uren kunnen schaterlachen!

De partners aan het woord

Als laatste puntje kwamen de partners aan de beurt, die zich inmiddels bij de leden vervoegd hadden. Onder deskundige leiding van Ilse Stalmans, partner van Willy Ysewijn, hadden die met elkaar van gedachten gewisseld over het journalistieke werk van hun partner. Hoe dat geëvolueerd was, en ook hoe VJV naar hun mening het werk van hun partner kon bevorderen. Ilse bracht hierover verslag uit, en de tips die de partners voorstelden worden door de bestuursraad ter harte genomen.

Ondertussen was de Flandria vertrokken voor zijn rondvaart doorheen de haven van Antwerpen. De lunch was lekker, de drank vloeide rijkelijk, en de gesprekken waren hartelijk. De rondvaart in de Antwerpse haven was indrukwekkend. Kortom: een geslaagde ledenvergadering! Hopelijk ben jij er de volgende keer ook bij?

Bekijk de fotoreportage van Didier Verbaere.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar