Op het einde van dit jaar enkele berichten over en voor onze leden.

Overlijden Freek Neirynck

Om te beginnen een droeve tijding: ons gewaardeerd lid Freek Neirynck is overleden. Over hem schreef Jean Buyle, voorzitter van de Erkenningscommissie, het volgende in memoriam:

Gents dialect icoon is niet meer, Freek overleden

Freek Neirynck was onlangs zeventig geworden, nu is hij dood. Freek was een bekend figuur in de stad van Artevelde en Anseele, auteur, regisseur, journalist. Links en lijnrecht in zijn opvattingen maar soms mild en verdraagzaam als nodig, een goede collega en vriend in de letterlijke betekenis van het woord. Nog maar pas in de spreekwoordelijke bloemen gezet in een boekwerk en een “Handje” gekregen van de Sosseteit was wellicht de laatste hulde voor een Gents figuur zoals geen ander. Gent is weer een icoon armer, wij een collega en vriend kwijt. Tot ziens Freek en leer ze daar maar Gents.

Over Freek en zijn werk lees je meer op de pagina die Wikipedia aan hem gewijd heeft. Freek was meer dan 31 jaar lid van onze vereniging  en werd enkele jaren geleden uitgeroepen tot erelid.

Freddy Michiels werkt mee aan Schelde-brochure

Ons VJV-lid Freddy Michiels is ook voorzitter van ESPA, de European Shipping Press Association. Die wil de bestaande contacten tussen persmedia en de maritieme sector verbeteren.

Deze organisatie heeft nu opnieuw een gratis toeristische brochure uitgebracht over het hele Scheldetraject, van bron (het Noord-Franse dorpje Gouy) tot de monding in Nederland. Met Antwerpen als belangrijke haven aan de Schelde.

De brochure wil mensen, maar vooral Antwerpenaren, aansporen om deze tocht te maken, en vertelt o.a. over de (gevaarlijke) Bocht van Bath en het Verdronken Land van Saeftinghe. Je kan deze brochure verkrijgen in toeristische centra o.a. het Havenhuis en het Havenpaviljoen, of per post via een mail aan freddy.michiels@skynet.be. (Bron: GVA.)

Aan al onze leden: Prettige feestdagen!

(Foto: Wikipedia.)

Wij wensen al onze leden prettig feestdagen, in goed gezelschap, en een goed begin van het nieuwe jaar 2020 – vol creativiteit en journalistieke nieuwsgierigheid!

Het VJV-team

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar