Student-zelfstandige: een voordelig sociaal statuut

Studeren en tegelijk freelancewerk doen, kan dat? Jazeker: bijvoorbeeld via het sociaal statuut van de student-zelfstandige, mits u aan enkele voorwaarden voldoet.

Studeren is wellicht uw hoofdbezigheid, maar in de praktijk levert het u geen eigen sociale zekerheidsrechten op (vb. vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval). Studenten met beperkt freelancewerk zouden daarom meteen sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep moeten betalen. Bovendien riskeren ze niet langer fiscaal ten laste van de ouders te zijn, noch rechtgevend op kinderbijslag. Om die socio-fiscale obstakels te tackelen, werkte de wetgever het statuut student-zelfstandige uit.

Deze blogreeks (een samenwerking tussen Securex en de Vlaamse Journalisten Verenging) maakt je stap voor stap wegwijs in de rechten en plichten die bij jouw statuut als freelancejournalist horen. En we geven heel wat nuttige extra tips mee!

Andere blogs over dit thema: Word ik journalist in hoofd- of nevenberoep? en Moet ik als journalist in nevenberoep aansluiten als zelfstandige?

Voordelige bijdrageregeling

Als student-zelfstandige betaalt u verminderde sociale bijdragen en soms zelfs nul euro per kwartaal. Alles hangt af van uw netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige, dat wil zeggen na aftrek van beroepskosten:

 • 6.775,25 euro of minder: geen sociale bijdragen;
 • tussen 6.775,25 en 13.550,50 euro: een verminderde bijdrage op het inkomen vanaf 6.775,26 euro;
 • 13.550,50 euro of meer: dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep.
  (*)

Geeft u als beginnende student-zelfstandige geen geschat inkomen op? Dan betaalt u drie jaar lang dezelfde voorlopige bijdragen als een zelfstandige in bijberoep. Die zijn € 79,98 per kwartaal.

(*) Opgelet bij bovenstaande drempels: starters die drie of minder kwartalen actief zijn in hetzelfde kalenderjaar, moeten hun inkomsten eerst nog omrekenen naar een volledig jaar. Dit doet u door de inkomsten te vermenigvuldigen met 4 en vervolgens te delen door het aantal kwartalen dat u dat jaar actief zal zijn.

De leeftijds- en studievoorwaarden

Bent u student en wilt u uw eigen baas worden? Dan moet u voldoen aan deze leeftijds- en studievoorwaarden om van het voordeelstatuut te kunnen genieten:

 1. U bent tussen 18 en 25 jaar.
 2. U bent ingeschreven voor minimum 17 lesuren per week, of 27 studiepunten per school-of academiejaar. Ook een thesisjaar of stageperiode komen in aanmerking, net zoals studies aan een erkende buitenlandse school.
 3. U volgt zoals het hoort de lessen en examens. Of u bent erkend als student-ondernemer door uw universiteit of hogeschool.
 4. Het diploma waarvoor u studeert is erkend in België.

Wijzigt er iets? Geef dat dan direct door aan uw sociaal verzekeringsfonds want zij berekenen uw sociale bijdragen.

Uw aanvraag als student-zelfstandige

Als student-zelfstandige moet u zich net zoals andere zelfstandigen via een ondernemingsloket inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit kan u ook online regelen.

Bezorg vervolgens het aanvraagformulier voor student-zelfstandigen aan uw sociaal verzekeringsfonds. Zij controleren dan of uw aan de studie- en leeftijdsvoorwaarden voldoet.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan geldt die:

 • vanaf het kwartaal waarin u de aanvraag indiende

of

 • vanaf het kwartaal dat u vermeldde op uw aanvraag (hierbij kan u maar teruggaan tot 1/01/2017, nl de datum van de inwerkingtreding van het statuut).

Het statuut blijft automatisch doorlopen voor de volgende school- of academiejaren. En dit tot 30 september van het kalenderjaar waarin u 25 wordt.

Het statuut wordt automatisch verlengd, maar u moet wel elk schooljaar herinschrijven voor voldoende lesuren of studiepunten en verklaren dat u de lessen en examens zal volgen.

Na elk schooljaar moet uw school ook verklaren dat u de lessen gevolgd hebt of aan de examens hebt deelgenomen. Tenzij u door de school begeleid wordt als student-ondernemer, dan bezorgt u hiervan een attest aan uw sociaal verzekeringsfonds.

Dient u de gevraagde documenten niet tijdig in, dan verliest u  alsnog het statuut voor dat schooljaar en betaalt u bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep.

Kinderbijslag behouden

Veel ouders willen weten of hun ondernemende student nog recht zal geven op kinderbijslag. Als voltijdse student behoudt u voor uw ouders recht op kinderbijslag in deze gevallen:

 • Uw netto belastbaar jaarinkomen is hoogstens 6.775,25 euro.
 • Uw netto belastbaar jaarinkomen is hoger dan 6.775,25 euro én u werkt niet meer dan 240 uur per kwartaal. Dat moet u op eer verklaren bij het kinderbijslagfonds.

Kruipt u in het najaar weer achter de schoolbanken? Dan mag u in de zomervakantie onbeperkt werken.

Einde van het statuut van student-zelfstandige

In het jaar dat u 25 wordt, verandert uw statuut in het vierde kwartaal automatisch in dat van hoofdberoep.

Stopt u vroegtijdig met uw opleiding? Dan wordt u in dat kwartaal al zelfstandige in hoofdberoep.

Wilt u geen student-zelfstandige meer zijn? Geef dat dan schriftelijk of elektronisch door aan uw sociaal verzekeringsfonds.

Meer weten? Contacteer Securex of neem een kijkje bij deze FAQ’s

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar