Journalistiek nieuws april 2023 

Terwijl we reikhalzend uitkijken naar onze statutaire vergadering op zaterdag 6 mei 2023, waarin we een verhelderende blik bieden op Artificiële Intelligentie en ChatGPT, willen wij je uiteraard ook nog op de hoogte houden van de recente ontwikkelingen op journalistiek gebied. 

Statistics for beginners: leren werken met statistieken 

Om te beginnen een interessante tip. Want het is altijd interessant om bij een artikel dat je schrijft, ook een statistiek te kunnen plaatsen die jouw informatie staaft. Deze website van de Europese Raad wil je wegwijs maken in statistieken. Hoe moet je die lezen, interpreteren? Het is erg interessante materie, want Eurostat biedt enorm veel statistieken van de Europese Unie. Wie een beetje handig is, kan zelf op basis van die cijfers statistieken aanmaken om een bepaald aspect van bevolking, economie enz. te belichten. 

Het artikel is opgesteld in het Engels. Je kan ook kiezen voor een machinevertaling in het Nederlands. (EU Statistics

Nieuws voortaan voorgelezen door stem van echte redacteurs – maar met behulp van AI 

Je ziet het steeds  vaker: websites bieden je de mogelijkheid om een tekst te laten voorlezen. Dat is handig om een bericht te  “lezen”, wanneer je in de auto bent. Lezen op je smartphone mag niet, maar luisteren, mag wel. Meestal is dat een kunstmatige text-to-speech technologie die daarvoor zorgt. Bij NRC gaan ze echter nog een stapje verder: het biedt aan om een tekst te beluisteren in de stem van redacteuren Mischa Spel en Egbert Kaise. Die lezen uiteraard de teksten zelf niet in – het is een AI die te teksten brengt, gebaseerd op de stem van die redacteurs.. (Fonkmagazine

Knack stelt vragen bij journalistenpensioen 

Er was de laatste tijd veel te doen rond pensioenen van politici en overheidsambtenaren. In dat kader stelt Knack toch wel een opvallende vraag: en wat met de pensioenen van beroepsjournalisten? Het citaat: “Als men dan toch een discussie wil voeren over de pensioenen moet alles op tafel komen. De media hebben de laatste weken veel aandacht gehad voor de parlementaire pensioenen, maar dient bijvoorbeeld de voordelige berekening van de journalistenpensioenen, waaraan de Vlaamse overheid bijdraagt en die een gevolg is van de Tweede Wereldoorlog, ook niet in vraag gesteld te worden?” 

Meer over het aanvullend pensioen voor beroepsjournalisten 

Cijfers over onderzoeksjournalistiek in Vlaanderen en Nederland 

De Vereniging van Onderzoeksjournalisten heeft haar cijfers gepubliceerd over onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen in 2022. Kort samengevat: mannen zijn nog altijd oververtegenwoordigd in onderzoeksjournalistiek. En zij verdienen ook meer dan hun vrouwelijke collega’s. Het positie nieuws is dat er op redacties steeds meer ruimte is voor onderzoeksjournalistiek. De diversiteit op de redacties kan echter beter. Raadplaag het onderzoek.  

Geen commentaar: suggestie van Delaplace lokt wel degelijk commentaar uit 

Topman van de VRT Frederik Delaplace heeft het VRT-personeel in een rondschrijven herinnerd aan een aantal communicatieregels. En die houden in dat het personeel moet antwoorden met “geen commentaar”  bij vragen over de VRT, en moet doorverwijzen naar de communicatiedienst. (1

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle vindt de manier van communiceren, de timing als de formulering als ontzettend onverstandig en niet voor herhaling vatbaar’. (2

BPost: krantencontract nog meer onder vuur 

Er is al heel lang kritiek op de royale subsidies die de overheid aan BPost  geeft voor de bedeling van kranten en magazines. Naar aanleiding van die kritiek werd er een onderzoek ingesteld bij Bpost, en daarbij werd vastgesteld dat er illegale afspraken waren tussen Bpost en zijn concurrenten, waardoor Bpost het krantencontract kon inhalen. (1

Daarop volgde een nauwkeuriger onderzoek naar de prijzen die Bpost aanrekent voor zijn dienstverlening in het algemeen (2). 

Er wordt al jaren gefluisterd dat DPG Media zo snel is kunnen doorgroeien, en als kleiner Vlaams bedrijf veel grotere mediabedrijven in Nederland en recent zelfs in Duitsland kon overnemen – en dat alles dankzij die krantenconcessie. Wat nog altijd ontkend wordt door betrokken partijen, en waarbij het nog altijd onduidelijk is hoe die financiële stroom in elkaar zou zitten. 

Hoe het ook zij: het laatste woord is nog niet gezegd. Bpost zelf blijft intern onderzoeken naar mogelijke fouten. (3

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar