Belangrijk vonnis in verband met auteursrechten op foto’s

Heb je een blog of website, dan wil je graag je tekst opfleuren met een afbeelding. Maar dat je daarvoor niet zomaar een afbeelding van het internet mag “lenen”, dat weet je wellicht wel. Want de maker van die afbeelding bezit de auteursrechten op die afbeelding, en jij moet toestemming vragen om die te mogen gebruiken, en als de maker daarom vraagt, zelfs een vergoeding betalen. Fair is fair, en de maker verdient voor zijn werk betaald te worden.

Uiteraard doet niet iedereen dat. Daarom zijn er verschillende bedrijven ontstaan, die hun diensten aanbieden aan pers- en fotoagentschappen: zij zoeken het internet af naar plekken waar een foto van het agentschap gebruikt wordt, zonder toestemming van het agentschap, en schrijven die webmaster aan om een vergoeding af te dwingen. In ruil voor die ‘bemiddeling’ vragen zij wel een commissie op de geïnde som.

Deze week is er een belangrijk vonnis gevallen over een dergelijk bedrijf. De rechter vond deze praktijk namelijk niet kosher: enerzijds omdat het eigenlijk de bedoeling is om de overtreder, degene die de afbeelding zonder toestemming gebruikt heeft, te wijzen op zijn overtreding en de kans te bieden de afbeelding te verwijderen. Anderzijds omdat het principe dat het bedrijf geld verdient door de overtredingen van een ander. “de activiteiten die Permission Machine ontwikkelt zijn hoofdzakelijk gericht op het onder druk genereren van inkomsten uit vastgestelde (vermeende) schendingen van auteursrechten en niet op het doen ophouden ervan:”, zo lees je in het artikel van Kortom dat over de zaak bericht. En: ” eiseres (Permission Machine) heeft er commercieel baat bij dat schendingen in stand worden gehouden, terwijl haar algemene opdracht er net in bestaat deze te bestrijden zodat de rechtenhouder zich verzekerd weet van een sluitende bewaking die in de eerste plaats streeft naar het vermijden van inbreuken.”

Wat nu niet betekent dat je zomaar de wettenen op de auteursrechten aan je laars mag lappen.

Nog een tip: Kortom geeft een gratis online sessie op 13 december over deze zaak.

Bron en meer info: https://www.kortom.be/nieuws/11087/gentse-ondernemingsrechter-stelt-de-werking-van-permission-machine-aan-de-kaak.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar