Vergeet niet te stemmen – de einddatum van 20 juni 2021 nadert snel!

Beste VJV-lid,

Hiermee een kleine herinnering: de einddatum om je stem uit te brengen voor onze jaarvergadering nadert. Op 20 juni 2021 wordt de stemming namelijk afgesloten.

Het is heel belangrijk dat het democratisch proces van de statutaire vergadering geëerbiedigd wordt, en dat zoveel mogelijk mensen hun stem uitbrengen, om de verschillende documenten goed- of af te keuren: de jaarrekening, begroting, verslagen, de benoeming van de commissaris maar vooral het voorstel tot wijziging van de statuten.

Heb jij je stem nog niet uitgebracht? Doe het dan snel.

Alle documenten kan je nalezen op onze website (je moet je eerst wel aanmelden) via de onderstaande link:

Op diezelfde pagina vind je ook een knop die je naar het stemformulier brengt.

Wij bedanken je alvast voor je medewerking!

Het VJV-team

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar