GENERATION HEX | RITUELEN, SELFCARE & DIY’s

Auteur: Elfi De Bruyn  – uitgevers: Overamstel

Een proficiat aan degene die zorgde voor de vormgeving van het boek (Klaartje De Buck): je wordt al goed gezind als je het vastpakt omdat op bijna elke bladzijde mooie illustraties in de vorm van foto’s of schilderijtjes staan.

Elfi De Bruyn deelt ons in dit boek mee op welke wijze ze uit een zware depressie geklommen is en hoe ze zich tegen dat dreigende monster verweert met dagelijkse rituelen en blij makende gedachten. Het hele boek gaat dus over “ik” en van bij het begin raadt ze de lezeres aan om jezelf in het middelpunt te zetten.

Haar boek begint met de raad dat we dankbaar moeten zijn voor wat we hebben. Wat volgt een is een overzicht van alles wat haar steunde en nog steunt, zoals b.v. energetische therapieën: Bachbloesems, reiki, voetreflexologie, handoplegging, de magie van het water (die ze ook ontwaart in de maan) en andere.

Ze is ervan overtuigd dat het Universum een kracht is die zich met onze aardse strubbelingen bemoeit, dat alles met een reden gebeurt en dat het toeval niet bestaat (p.130 e.a.). Vandaar dus een uitgebreid hoofdstuk over magische getallen, sterrenbeelden, astrologie, maanfases en hoe dat allemaal invloed heeft op onze persoonlijkheid. Eer je dat in je voordeel kunt aanwenden, moet je je bewust zijn van die invloed en dat is wat Elfi in deze hoofdstukken probeert te doen.

Op meerdere plaatsen in het boek behandelt ze de magische krachten van sommige gesteenten (b.v.“De intuïtie van kristallen”) en de geweldig goede invloed die van kruidenmengsels kan uitgaan. Ze geeft recepten voor maaltijden, maar vooral voor drankjes. Een hoofdstuk apart wordt gewijd aan “kaarten”. Tarot krijgt een belangrijke plaats, maar ze heeft het ook over “orakelkaarten” en dat je je eigen set kaarten moet kiezen, wat er allemaal toe moet leiden dat je dagelijks leven aangenamer en zinvoller wordt.

Belangrijk acht ze ook het “afvoeren van gifstoffen” uit je organen (b.v. door voetreflexologie p. 31), uit je “weefselgeheugen” (p.31), uit je lichaamsbewustzijn en ook uit je huis.  “Mijn favoriete beschermingsritueel is zoutcirkels maken in huis … Houd het zout vast en laad het op met jouw intenties. Nadien strooi je het in huis om je zorgen weg te nemen…” (p. 179).

Google leert me dat de Engelse titel kan slaan op de generatie die met Harry Potter opgroeide, op “heks”, op moderne magie of op de metamutants uit DC Comics, met Jonah Hex als held.

De stijl is die van een gesprek met een vriendin, niet literair vlot, maar hartelijk. Op elk blad in het boek komen er gemiddeld 5 tot 10 Engelse woorden voor. Enkele voorbeelden “tools, pushte, repeat, upcyclen, super excited, emotional release…”   Op elke oneven bladzijde staat een opwekkend Engels citaat (“quote”!) dat haar persoonlijk inspireert. Ze vermeldt nergens van wie het afkomstig is, ook niet in de bronvermelding achteraan. 

Dit doe- en denkboek heeft veel aan boeddha en zen ontleend, zonder dat uitdrukkelijk te vermelden. De doelgroep: jonge vrouwen (er is ook een kort hoofdstuk over de menstruatiecyclus) die gelukkiger wensen te worden dan ze al zijn, of die in een moeilijke fase van hun leven zitten.

Om van de goede raad van dit boek profijt te hebben, is het best geen belang te hechten aan wetenschappelijk onderbouwde inzichten die méér dan de helft van wat er in dit boek staat, tegenspreken.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar