Welkom op onze winteruitstap!

Het is stilaan een traditie geworden: bij onze verschillende bijeenkomsten krijgen jullie de gelegenheid om met jullie collega’s van gedachten te wisselen over journalistieke items die jullie bezighouden. In de voorgaande bijeenkomsten hebben wij vooral aan jullie gevraagd wat jullie ervaringen waren. Jullie feedback hebben wij verwerkt in nieuwe actiepunten voor onze vereniging, zoals het professionaliseren van de informatie die wij verschaffen, het aantrekken van jongeren voor onze verenging.

Een vraag die wij ondertussen steeds meer ontvingen van onze leden betreft de auteursrechten. De nieuwe GDPR-wetgeving wil de privacy van de burger beschermen. Maar wat betekent die wetgeving voor jou, als fotograaf van evenementen? En anderzijds: als verslaggever voor een website of online medium: mag je een foto gebruiken van een persbericht dat jou toegestuurd werd?

Vele VJV-leden worstelen met deze vragen. Daarom stelden wij deze winteruitstap in het teken van de auteursrechten en privacy. Een expert ter zake zal tijdens onze vergadering een presentatie geven over wat de principes zijn, en zal daarna op algemene vragen antwoorden. Om dit in goede banen te leiden, vragen wij jullie om je vragen op voorhand aan ons te bezorgen, via bijgaand inschrijvingsformulier, of via mail.

Zoals voorheen worden ook jullie collega’s freelance-journalisten en plaatselijke correspondenten uit de regio uitgenodigd voor het netwerkevent. Zo kunnen zij kennismaken met onze vereniging en met jullie – neem maar genoeg visitekaartjes mee!

Het volledig programma vind je binnenkort op onze website. Inschrijven kan (na aanmelden) via deze link.

Tot op onze winteruitstap!

Ronny Van Cutsem en Kristin Spiessens, Co-voorzitters VJV

  • Wanneer? Zaterdag 7 december 2019
  • Waar?Restaurant Comte de Flandre, Markt 38, 9700 Oudenaarde website: http://www.comtedeflandre.be
  • Bijdrage deelname: 30 euro voor leden, 45 euro voor partners

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar