Verslag tweede VJV-café

In deze tweede editie van onze brainstorming met onze leden, werd gekeken hoe wij jongeren kunnen aanspreken, en hoe we verder kunnen werken aan de professionalisering van onze leden.

Presentatie door Maxime Simon, eindejaarstudent Erasmus Hogeschool Brussel

Maxime Simon.

Het werd reeds aangehaald in ons vorig VJV-café, en nogmaals bevestigd door het verslag van de Erkenningscommissie en van de Penningmeester: onze vereniging kampt met een vergrijzing van het ledenbestand. En jongeren lijken heel moeilijk de weg te vinden naar onze vereniging.

Eén manier om hen te bereiken, is via de opleiding journalistiek. Daarom werd contact opgenomen met verschillende hogescholen, en een van de studenten aldaar, Maxime Simon, sinds kort lid van onze vereniging, toonde zich bereid om zijn mening te geven over wat onze vereniging kan doen om de studenten te helpen.

Maxime stelde 3 manieren voor:

 1. Networking events: meet & greets met journalisten zodat zij hun ervaring kunnen delen met studenten, waar onze leden tips en tricks kunnen meegeven, en ook belichten welke verschillende manieren er bestaan om als journalist te werken (als freelancer, in loondienst, of bijberoep)
 2. Een soort LinkedIn, enkel voor journalisten – een online platform met een database van journalisten, om zo contacten te kunnen leggen. In het online platform zouden journalisten hun CV kunnen plaatsen, voor welke mediamerken men werkt. Zo zouden journalisten onderling gemakkelijker contact kunnen leggen, maar bedrijven en uitgevers zouden hier gemakkelijk journalisten kunnen zoeken.
 3. Een service aanbieden: handige telefoonnummers van woordvoerders, politici, redacties; een GoPress Academic account; informatie verlenen zoals: welk loon, sociale rechten de student te wachten staan wanneer hij als journalist aan de slag gaat.

Maar dit vereist wel actie. Om te beginnen moet VJV aan naambekendheid werken, o.a.  door tijdschrift en folder  in hogescholen te plaatsen, lezingen te geven op hogescholen. Een voorbeeld: studenten krijgen nu wel een perskaart van VVJ, maar die oogt niet zo professioneel als VJV. Het is belangrijk dat de studenten weten dat zij vanaf het laatste jaar een erkenning kunnen krijgen bij VJV.

VJV-bestuurslid Jacques Allard vroeg of het nuttig is om contacten te leggen met hogescholen? Een vraag die positief beantwoord werd door Maxime: contact leggen met de bibliotheekverantwoordelijke is zeer nuttig, want zo kan je folders en ons tijdschrift in de bib leggen.

Een andere vraag: wat is de beste periode om de scholen te bezoeken? Op woensdagnamiddag hebben de studenten normaal vrij, maar als VJV in afspraak met het bestuur van de hogeschool een lezing zou komen brengen,, dan wordt aanwezigheid verplicht.

Nog een optie is: studenten tot ambassadeurs maken van onze vereniging, zodat zij andere studenten kunnen overtuigen.

En tot slot: reclame maken op Facebook, gericht naar studenten

Brainstorming VJV-café

Daarna was het de beurt aan de leden om zich in steeds wisselende groepjes te buigen over drie onderwerpen. Telkens kregen zij 15 minuten tijd om over het onderwerp van gedachten te wisselen.

Wat vind je je belangrijkste journalistieke prestatie? Wat heb je daaruit geleerd? Wat wil je daarvan delen met je collega-journalisten?

De antwoorden op de eerste vraag, mijn belangrijkste prestatie, waren heel uiteenlopend. Een kleine greep

 • Mijn eerste artikel dat gepubliceerd werd, en mijn naam in print te zien
 • Belangrijke personen geïnterviewd , zoals Koningin Paola
 • Mensen leren kennen en er dingen voor kunnen doen
 • Een documentaire gemaakt die door 12.000 mensen gezien werd
 • Een cartoon van 36 meter
 • Levensverhalen van mensen zijn ook belangrijk
 • De waarheid achterhalen en onderzoeken
 • Van niets begonnen, en zo geëvolueerd – volledig selfmade gegroeid tot wat ik nu ben.

Wat heb je daaruit geleerd, wat wil je daarvan delen?

 • Lichaamstaal is belangrijk bij een interview, dus bij een interview per telefoon mis je heel wat
 • Je maakt kennis met heel veel contacten en bouwt zo een netwerk uit
 • Het is vaak een kruisbestuiving: door een artikel te schrijven wordt men gevraagd voor lezingen, voor een foto enz

Enkele tips die onze leden delen:

 • Als je toegang tot een evenement aanvraagt, stuur op voorhand identiteitskaart / perskaart, vertel waar het artikel gepubliceerd wordt; ga naar evenement / museum met die goedgekeurde aanvraag; stuur nadien een kopie van het artikel aan betrokken evemenentorganisator / museum
 • Opportuniteiten benutten

Hoe ben je nu verzekerd voor je journalistieke activiteiten? Is een BA nodig/nuttig? Ben je verzekerd via je opdrachtgever?

Hoe ben je nu verzekerd?

 • Wie als freelancer werkt voor een vast bedrijf, via dat bedrijf, maar de rest nagenoeg niet.

Is een BA nodig?

 • Dat is afhankelijk van verschillende factoren, vooral wat die verzekering inhoudt.
 • Wat houdt de verzekering in? Bestaat het eigenlijk wel, specifiek voor journalisten?

Wat zou mogelijk verzekerd moeten worden?

 • De content van een artikel? TIP: de journalist zelf blijft verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs indien er een eindredactie is.
 • Is een cameraman die een camera laat vallen ook verzekerd?
 • Dekt de verzekering bijvoorbeeld een incident waarbij jij, bij het maken van een foto, ongewild een renner ten val brengt?
 • Juridische bijstand?

Algemene conclusie: afhankelijk van wat de verzekering aanbiedt, kan het interessant zijn, maar het zou op maat moeten zijn, en dus de premie ook in functie van wat aangeboden wordt

Bent u bereid te betalen en zo ja? Via VJV of rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij?

Het zou geen algemene polis mogen zijn, die dan in het lidgeld vervat zit Dat zou het lidgeld te hoog opdrijven. Bij voorkeur: een verzekering met verschillende opties, waarbij de leden vrijblijvend kunnen intekenen en zij zelf kunnen bepalen welke opties zij nodig hebben.

Enkele tips die onze leden delen:

 • (Via SOFAM): om te bewijzen dat jij eigenaar bent van een foto, en om plagiaat te kunnen bewijzen: van  een foto een kader afsnijden en bewaren. Zo kan jeaantonen de auteur te zijn van de foto
 • Houd ook het mailverkeer rond artikels bij

Suggesties om volgende diensten aan te bieden aan onze leden:

 • Raadsman die op vragen antwoordt?
 • Leden aanraden zich aan te sluiten bij SOFAM, SABAM – samenwerken met hen?
 • Een telefoonnummer voor advies?

Wat moet er zeker in een opleiding journalistiek zitten? Wat zijn de hiaten in de huidige opleiding? Wat kunnen wij daar met onze vereniging aan doen?

Opmerking van de moderatoren Bob Corluy en Didier De Weber: wij weten niet wat er gegeven wordt op de scholen journalistiek, wij kunnen alleen afgaan op wat Maxime ons aanreikt, namelijk dat de student na zijn studie gedropt wordt zonder verdere ondersteuning.

De hiaten zijn: wat na het afstuderen / wat zijn voor/nadelen van freelance of vast werk? Professionele finishing ontbreekt: wat moet je vragen, vervoerskosten, boekhouding?

Oplossing:  wij moeten meer zichtbaar worden

 • Praten met verantwoordelijken van journalistieke opleiding op hogescholen
 • Lokale informatieavonden en uitwisseling ervaringen: INFOrmatie ERFA ervaringen uitwisselen, studenten kunnen vragen beantwoorden. Samen met mensen die informatie kunnen geven zoals Securex
 • Financiële voorlichting: boekhouding, wat kunnen we rekenen
 • Nog meer specifieke informatie in DNT en op de website
 • Juridische adviezen

Wij danken alle leden die voor deze inspiratie gezorgd hebben bij dit krachtige en bruisende VJV-café!

En nu aan het werk – in de volgend weken en maanden worden de suggesties omgezet in concrete actiepunten. Wil jij meewerken? Wij kunnen alle helpende handen gebruiken!

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar