De laatste maanden kregen wij van onze leden verschillende vragen over problemen waarmee zij geconfronteerd werden. In al deze gevallen ging het om auteursrechten, maar dan wel vanuit verschillende benaderingen. Leden van wie het auteursrecht geschonden werd, en leden die ervan beschuldigd werden het auteursrecht van anderen niet te eerbiedigen. Een woordje uitleg.

auteursrechtAls journalist wil je het juiste doen. Je brengt nieuws, illustreert dat nieuws met foto’s of afbeeldingen. En daarbij kan het soms fout lopen, omwille van de auteursrechten op teksten en afbeeldingen. Recent contacteerden verschillende leden ons om advies.

Enerzijds meldden enkele leden die regionale berichtgeving brengen, dat zij hun content op andere websites aantroffen, met inbegrip van foto’s, en soms zelfs op websites van andere leden van onze vereniging. Omwille van de discretie vermelden wij geen namen.  Op voorhand werd geen toestemming gevraagd om die content te mogen overnemen, en bij sommige foto’s werd zelfs het watermerk verwijderd.

Anderzijds kregen wij van enkele leden de vraag hoe zij moesten reageren. Zij hadden een tamelijk dreigende brief ontvangen van een bedrijf dat zich in de bescherming van auteursrechten specialiseert. Er werd namelijk vastgesteld dat zij een bepaalde foto op hun website gepubliceerd hadden, zonder een vergoeding te betalen aan de fotograaf in kwestie. In sommige gevallen ging het om foto’s bij artikels die jaren terug gepubliceerd waren, in andere gevallen werd duidelijk vermeld dat het auteursrecht bij die fotograaf berust via de © vermelding bij de foto. VJV-lid De Baene verkeerde in dit geval – zijn wedervaren heeft hij neergepend en kan je binnenkort lezen.

Hoe zit het eigenlijk met auteursrechten – wat mag er en wat niet? Uiteraard zijn wij geen juristen, maar in de volgende dagen zullen wij enkele algemene regels aanreiken die je kunnen helpen om de juiste procedure te volgen.

Heb jij concrete vragen, of wil je op onze artikels reageren? Contacteer ons gerust!

Over de auteur

Verwant