Succesvolle jaarvergadering in Kortrijk

Sinterklaasdag, zaterdag 6 december 2014, kan ongetwijfeld als een hoogdag bestempeld worden in de analen van de Vlaamse Journalisten Vereniging. Nagenoeg zeventig leden en dertig partners waren van in de voormiddag aanwezig in het prachtige Stadhuis van Kortrijk waar zij, na de jaarlijkse statutaire ledenvergadering (de 49ste!), officieel ontvangen werden. Gastheer en burgemeester Vincent Van Quickenborne, geflankeerd door schepen Rudolf Scherpereel – onder meer bevoegd voor toerisme – namen de honneurs waar voor de Stad Kortrijk.

In zijn toespraak gaf de burgemeester een korte historische schets van het ontstaan en de groei van de Vlaamse Journalisten Vereniging waarna hij de toeristische en economische troeven van de stad Kortrijk en de omliggende regio op overtuigende wijze benadrukte. Een lokroep naar alle aanwezigen om zeker nog eens terug te keren naar Kortrijk en er de uitgebreid te komen kennismaken met de vele facetten van deze prachtige stad. In primeur meldde hij, namens Vlaams Minister voor Media en partijgenoot Sven Gatz, die hij wegens andere ambtsverplichtingen diende te verontschuldigen, dat de minister in zijn toekomstig beleid ook ruime aandacht zal besteden aan het steeds groter wordend aantal niet-professionele journalisten in Vlaanderen. Met de belofte dat hierover kortelings op kabinetsniveau  verdere gesprekken zullen gevoerd worden, in het vooruitzicht van een officiële erkenning door de Vlaamse Overheid en aan de drempel van het vijftigjarig bestaan van de vereniging, alleszins een opsteker voor de bijna vijfhonderd freelancers, leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging.

In zijn dankwoord uitte voorzitter Walter Van den Branden zijn bewondering voor het bruisende karakter van de Groeningestad anno 2014 en de wijze waarop Vincent Van Quickenborne op meesterlijke wijze gebruik maakt van de nieuwe en de sociale media in zijn contacten met de bevolking, de pers en de overheid. Tot slot overhandigde hij als dank, namens alle aanwezigen, enkele symbolische geschenken vanwege de vereniging waarvan de aanwezige leden nog mochten nagenieten van een gezellige receptie.

Hierna begaf het ganse gezelschap zich naar het gloednieuwe Texture Museum waar het jaarlijks ledendiner plaats vond in Kaffee Damast.

Ledenbijeenkomst Kortrijk 2014

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar