IM Louis Davids

Met verslagenheid ontvingen wij het trieste bericht van het overlijden van ons Erelid Louis Davids, stichtend lid (1964/1965) en voorzitter (1975 tot 1985) van onze vereniging. Hij overleed op 86-jarige leeftijd na een langdurige ziekte.

Louis Davids was voormalig hoofdredacteur en erevoorzitter van Joods Actueel en hoofdredacteur van het Belgisch Israëlitisch Weekblad. Hij stond bekend voor zijn markante uitspraken in verband met verzoening en dialoog tussen de gemeenschappen.

Naar aanleiding van zijn aantreden als voorzitter van onze vereniging in 1975 schreef hij het volgende in zijn openingsrede: “Samen met u willen wij ons verbond verder uitbouwen tot een grote Vlaamse Journalisten Vereniging en in de bres staan voor de vrijwaring van de materiële en morele belangen van onze leden.”

In naam van het bestuur en de leden van de Vlaamse Journalisten Vereniging willen wij zijn familie en zijn naasten onze innige deelneming betuigen bij zijn heengaan en blijft hij in onze dankbare gedachten als een van de belangrijkste pioniers en grondleggers voor de actuele groei en de bloei van onze vereniging.

Over de auteur

Erevoorzitter VJV - Freelance Journalist

Verwant

Geef commentaar