Journalistiek nieuws juli 2023

Gewoontegetrouw krijg je van ons een korte selectie van nieuws of gebeurtenissen op journalistiek gebied. Heb jij een interessant bericht dat in deze rubriek thuishoort? Laat het ons weten!

Recht om vergeten te worden geldt ook voor nieuwswebsites

Het “Recht om vergeten te worden” is, zo vertelt Wikipedia, “een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde verouderde of onjuiste en privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens. In de praktijk wordt dit recht vooral ingezet om de zoekresultaten van zoekopdrachten op een persoonsnaam bij een internetzoekmachine te verwijderen.”. Nu zou dat ook gaan gelden voor nieuwswebsites.

De aanleiding: een arts, die meer dan 20 jaar geleden een ongeval veroorzaakt had, eiste dat Le Soir zijn naam zou anonimiseren in het online artikel daarover. Maar die krant weigerde dat. Waarop een Belgische rechtbank de krant alsnog hiertoe veroordeelde. Daarop trok Le Soir-uitgever Patrick Hurbain naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat hij vond dat dit vonnis in strijd was met zijn rechten op vrijheid van meningsuiting. Het EHRM verwierp die klacht – een besluit dat in hoger beroep door de Grote Kamer van het EHRM bevestigd werd. (Presgazette)

VRT zet minder in op exclusiviteitscontracten

Uit het Jaarverslag 2022 van de VRT blijkt dat de VRT nog altijd de Vlaming bereikt, vooral met de informatieve programma’s (wekelijks 82,4% van de Vlamingen). En door die informatie ook op de sociale media te brengen, bereikt het ook de jongeren (wekelijks 76,6%)

Schermgezichten blijven belangrijk voor herkenbaarheid, en dat mag al eens wat kosten. VRT biedt in het jaarverslag transparantie over de 19 exclusiviteitscontracten, waarvan er nu 2 meer gaan naar vrouwen.

Het volledige verslag lees je bij Mediaspecs.

Boek “Bpost Hold-Up”

Wouter Verschelden en Emmanuel Vanbrussel gaan in hun boek Bpost Hold-Up dieper in op de staatssteun die Bpost gekregen heeft voor de verdeling van kranten, en hoe grote Belgische mediabedrijven zoals DPG Media en Mediahuis van dit Belgische belastinggeld geprofiteerd hebben. In een gesprek op NPO Radio merkt Verschelden op dat het opvallend is dat het boek in Vlaanderen zo weinig media-aandacht krijgt.

Martine Tanghe overleden

Wie is niet groot geworden met Martine Tanghe als vertrouwd gezicht bij het tv-journaal? Haar overlijden heeft velen diep geraakt. Mooie woorden van Wim de Vilder in De Standaard:

‘Ze was van jongsaf aan mijn grote voorbeeld, tot vandaag. Een rolmodel als journaliste, en een heel goeie vriendin, met wie ik geregeld op stap ging. Ze slaagde er altijd in de juiste toon te vinden voor een bericht, door goed in te schatten hoe iets bij de mensen zou binnenkomen. En ik mis haar strijd voor het correcte taalgebruik: ze legde de lat heel hoog, ik voel nu al dat ze er niet meer is. Ze heeft een grote stempel gedrukt op de VRT.’

Maar ook de Nederlandse krant NRC heeft lovende woorden: “Tanghes taalgebruik gold als de norm bij de uitspraak van het Belgisch Nederlands. Onze moedertaal is haar moeder kwijt”.

‘Journalistieke fondsen dragen bij aan ongelijke machtsverhoudingen’

In Villamedia klaagt Nick Kivits aan dat fondsen die journalistiek werk financieren bijdragen aan de ongelijke machtsverhouding tussen mediaorganisaties en freelance journalisten. Uit onderzoek naar de rol en positie van fondsen in de Nederlandse journalistiek blijkt dat de ze fondsen vanwege hun rol als financier van journalistiek veel macht hebben in de journalistieke markt. De fondsen zouden de neiging hebben om vooral “elite vormen” van journalistiek werk te financieren. Onderzoeksjournalistiek over harde nieuwsonderwerpen zou daarvoor in aanmerking komen, terwijl het merendeel van het journalistieke werk uit de boot valt.

Google werkt aan tool om journalisten te helpen

Artificiële intelligentie kan journalisten wel degelijk helpen om hun artikels te schrijven. Net zoals een spellingcorrector jouw spelfouten kan verbeteren, kan AI je stijl verbeteren zodat je artikel meer uitnodigend is. De AI kan bovendien helpen om je artikel meer SEO-vriendelijk te maken, en er een aantrekkelijke titel voor te maken.

Google zou echter nog een stapje verder willen gaan. Het zou experimenteren met een AI-tool die nieuwsartikels zelf kan genereren. En het zou die tool al gedemonstreerd hebben bij The New York Times, The Washington Post en News Corp, eigenaar van The Wall Street Journal. De tool, die Genesis heet, kan een artikel schrijven op basis van data die je het voedt. Dat kan gaan om gebeurtenissen die zich nu afspelen, of andere soorten informatie.

Het zou daarbij de bedoeling zijn dat taken geautomatiseerd kunnen worden zodat de journalist zijn handen vrij heeft om andere dingen te doen, zoals meer research. Waarmee niets verkeerd is – zolang de journalist nog altijd de controle houdt over de feitelijke informatie. Het is immers al gebleken dat sites die nu al gebruikmaken van generatieve AI om artikels te schrijven, geregeld een correctie moeten publiceren omdat er foutieve informatie in de artikels staat (Engadget).

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar