Statutaire vergadering op 6 mei: verslag van een geslaagd evenement

Zaterdag 6 mei waren de weergoden ons goedgezind voor onze statutaire vergadering in Gent! Als plaats voor deze ontmoeting werden de salons Carlos Quinto gekozen, waar onze leden en partners ontvangen werden op koffie en versnaperingen. Terwijl de partners vertrokken op een ontdekkingstocht in de nabijgelegen winkelstraten, maakten de leden zich voor het officiële gedeelte.

Culturele berichtgeving

Ingeleid door Harry Van Hest, professioneel spreker, nam VJV-voorzitter Jacques Allard het woord. Hij bracht verslag uit over de werking van het voorbije jaar. Daarbij stond de tweede, meer dan geslaagde editie van ons VJV-jaarboek centraal, dat mede onder zijn impuls en de bekwame lay-out van Hilde Vinckx elk jaar sterker wordt. Met de nodige genoegdoening kon hij aankondigen dat de Vlaamse overheid onze vereniging een subsidie toegekend heeft, voor ons werk op het cultureel vlak. Hij riep de leden dan ook op om van die culturele berichtgeving ons speerpunt te maken. De nieuwe editie van ons VJV-jaarboek zal dan ook in dit teken staan. Jouw culturele inzendingen voor het jaarboek zijn dan ook erg welkom!

Vervolgens bracht Jean Buyle, voorzitter van de Erkeningscommissie, verslag uit van haar werking. De herscreeningen verlopen vlot, en tonen aan dat onze leden nog altijd journalistiek actief zijn.

De cijfers

Uiteraard bevat het statutair gedeelte ook een overzicht van de financiële toestand van de Vereniging. Penningmeester Ivan Vanhove bracht hierover verslag uit. Marcel Dingemans had als commissaris de rekening gecontroleerd, en stelde in zijn rapport dat alle cijfers correct waren. Tot slot werd de begroting voor het jaar 2024 voorgesteld. Via stemming gaven de leden keurden de aanwezige leden de verslagen goed en gaven zij kwijting aan de bestuurders.

Nieuw bestuurslid

Op vraag van de Bestuursraad werd Sylvia Silvester uitgenodigd om de Bestuursraad te versterken. Met haar jarenlange ervaring als journaliste zal zij mee instaan voor de communicatie en de ledenwerving. Haar benoeming werd door de aanwezige leden goedgekeurd. Het aantal bestuursleden bedraagt nu 7, wat overeenstemt met de statuten van de vereniging (minimum 3 en maximum 7).

Presentatie over Artificiële Intelligentie

Na het statutaire gedeelte, vlot aaneengepraat door Harry Van Hest, bracht eerst Jacques Allard een introductie over Artificiële Intelligent, waarna Kris Seyen van Dejuristen ook nog de juridische kant ervan belichtte. Enkele live voorbeelden toonden aan wat deze nieuwe technologie aan mogelijkheden biedt. Een presentatie die veel te kort was en honger doet krijgen naar meer!

Ontvangst op het Stadhuis

Dankzij de bemiddeling van de Gentenaars van ons bestuur en de Erkenningscommissie had het Stadsbestuur van Gent ons uitgenodigd voor een recept op het Stadhuis. Isabelle Heyndrickx, Schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand, beklemtoonde in haar welkomstwoord het belang van regionale journalistiek – een toespraak die door onze leden erg gewaardeerd werd.

Lunch en culturele activiteit

Na een heerlijke, verzorgde lunch, trok onze groep naar het Huis van Alijn, “het museum van het dagelijkse leven”. De dag werd afgesloten met een gesmaakte proeverij bij Brouwerij Artevelde.

De fotoverslagen van het evenement van Lieven Gorissen, Joëlle Verbeeck en Tony Decruyenaere tonen aan dat de sfeer erin zat, en dat onze leden genoten hebben van dit hartelijke weerzien. Kon jij er niet bij zijn? Hopelijk mogen wij je bij ons winterevenement wél verwelkomen!

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar