Hoe het begon: de oorsprong van de Vlaamse Journalisten Vereniging

Deze tekst vonden wij terug in de archieven van onze vereniging. Het is Jack Verdyck, toenmalig voorzitter, die het verhaal vertelt van het ontstaan van VJV  – dat toen nog VVJPP heette.

1964… Enkele journalisten, werkzaam in de Periodieke Pers, tevens vrienden, overtuigen een uitgever van een weekblad om in zijn blad een actie op touw te zetten ten voordele van het nieuwe dorp Fabiola”, dat zojuist in Antwerpen van start ging en over onvoldoende fondsen beschikt.

De actie lukte, mee door de inzet van de uitgever, en er werd besloten om het samengebrachte bedrag plechtig te overhandigen aan de voorzitter van het bovenvermelde dorp.

Het bleek algauw dat verschillende aanwezigen lid waren van een groepering: het Verbond van Belgische en Buitenlandse Journalisten van de Periodieke Pers, met zetel te Brussel. Tevens was er grote ontevredenheid ontstaan over het feit dat tijdnes bijeenkomsten en zelfs op de jaarvergadering van het Verbond devoertaal Franswas.

Zo groeide stilaan het idee voor de vorming van een groepering van de Vlaamse Journalisten van de Periodieke Pers. De jurist, die de regio Antwerpen in het Burssele Verbond vertegenwoordigde, nam ontslag en sloot zich met raad en daad aan bij het VVJPP.

Het Verbond der Vlaamse Journalisten van de Periodieke Pers werd in 1965 een vzw met een voorzitter en een bestuursraad en een nog zeer beperkt aantal leden.

Een tekst die geschreven werd door toenmalig voorzitter Jack Verdyck als voorwoord van het boekje waarin de leden van VVJPP vermeld werden, in 1994. Ondertussen is het Verbond uitgegroeid tot een beweging met een bewuste journalistieke identiteit.

In 2006 nam de VVJPP eennieuwe naam aan: Vlaamse Journalisten Vereniging vzw. De statuten werden aangepast aan de nieuwe wetgeving. De akte daarvan werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

En de rest kent u: ondertussen zijn wij een bloeiende vereniging, met erg actieve leden in alle geledingen van de journalistiek.

Ben jij een van die leden die de beginjaren meegemaakt hebben? Dan horen wij graag ook jouw verhaal!

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar