Ontdek de Kempen en begin in Lier

Visit Lier Grote Markt 58

(foto: Christiane Jennis)

Brochures met toeristisch plan voor een stadswandeling en fietsroutes (‘Pallieteren langs de Nete’ en de ‘Diamantroute’) zijn op bij de toeristische dienst Lier in het stadhuis gratis te verkrijgen. De stadsbrochure bevat toelichtingen over het Stadhuis, Begijnhof, St-Gummaris en St-Margaritakerk, St-Jacob en St-Pieterkapel, Zimmermuseum, het Buyldragershuisje, de Fortuin, de Gevangenenpoort en de Spui. Bij het binnentreden van stadhuis valt het oog zeker op de prachtige houten trap die zich zonder enige onder- steuning zich naar boven went. Blijf ook even stilstaan bij de unieke beelden van de Lierse kunstsmid Louis Van Boeckel.

Visit Lier, Grote Markt 58, Lier. www.visitlier.be. Open 1/04 – 31/10  ma-vr  9-16.30, zo 9-12.30 & 13-16 uur en van 01/11 – 31/03 van ma-vr  9-12.30 & 13.30 – 16.00.  tel. 03 80 00 555

Begijnhof

13de-eeuws stratenbegijnhof met 11 smalle straatjes en 162 huisjes, behoort sinds 1998 tot het Unesco Werelderfgoed

(foto: Christiane Jennis)

In de nasleep van de kruistochten en onder invloed van de sterk religieuze herbronning van de kerk koos een groot aantal vrouwen in de 13de eeuw voor een godsvruchtig en ascetisch leven. Om economische en praktische redenen verenigden zij zich tot gemeenschappen in de vorm van kleine hofjes, om een binnentuin gelegen kleine huisjes, met een kerkje, zieken- en vaak een armenhuis. In een tijd waar ‘ketterij’ opgang maakte werden deze mystieke, los van orden staande ‘begijnen’ door de kerkelijke gezagdragers met argwaan bekeken.

Het Lierse begijnhof werd opgericht in 1258.Toch was de kiem er reeds in het begin van de 13de eeuw gelegd toen een aantal vrouwen op een geschonken grond een gemeenschapsgebouw bouwden.

Rond 1400 woonde er reeds een 300-tal begijnen. Het hof werd verschillende malen door brand beschadigd. In 1542 verwoesten en plunderden de troepen van Maarten van Rossum het begijnhof. Ook tijdens de Spaanse Furie (1582) en de Lierse Furie (1595) werd het begijnhof niet gespaard. De Fransen zullen het gedurende hun overheersing openbaar verkopen. De meeste huizen kwamen in handen van de toenmalige Commissie van de Burgerlijke Godshuizen (voorloper van de latere COO en het huidige OCMW). De meeste huizen dateren uit de 17de en het begin van de 18de eeuw. De laatste begijn in Lier overleed in 1994.

Centraal in het begijnhof staat de Sint-Margaretakerk. De prachtige barokkerk werd tussen 1664 en 1671 gebouwd. Het indrukwekkend uitgevoerd interieur is enkel te bezoeken met een gids.

Godshuizen

Godshuizen waren liefdadigheidsinstellingen die door de rijke burgerij, gilden en ambachten werden opgericht voor ouden van dagen, wezen of zieken. Vaak moesten deze dan voor hun weldoeners bidden. De rijken hoopten door deze weldaad een plaatsje in de hemel te verdienen.

Bijna rechttegenover de monumentale barokke 17de-eeuwse ingangspoort van het begijnhof, is sinds 1847 aan de Begijnhofstraat 24 de ingang van St.- Barbara en Beatrice Godshuis gevestigd ten behoeve van nood- lijdende oude vrouwen. In 1861 werd het verbonden met verder aan n° 14 gelegen de St.-Joachim en Anna Godshuis ten behoeve van hulpgehoevende echtparen. In de voormalige kapel werd het Liers Centrum voor Textiele Kunsten ingericht (geopend op dins- en donderdagnamiddag).

Sint-Gummariskerk

De Calibranttriptiek (1516) van Goossen van der Weyden, erkend als Vlaams topwerk, koordoksaal, zilveren reliekschrijn, 15de- en 16de-eeuwse glasramen

Sfeerbeeld Calibranttriptiek, Sint-Gummariskerk (foto: Christiane Jennis).

De Calibranttriptiek van de hand van Goossen van der Weyden, kleinzoon van Rogier, staat op het Sint-Hubertusaltaar in de Sint-Barbarakoorkapel. Het is erkend als Vlaams topwerk en de triptiek is geïnspireerd op de zeven vreugden en de zeven smarten. Op het centraal paneel wordt het huwelijk van Maria met Jozef afgebeeld. De bouw van de huidige kerk, aanvang in 1378, kent een groot aantal blikvangers waardoor het als een van de belangrijke (Brabantse) gotische kerken van de Lage Landen mag worden beschouwd. Meteen bij het binnentreden valt het koordoksaal op met zijn uit witte steen in distelvorm gekapte kantwerk, bovenaan de balustrade en een kruisweg met zestien staties. Bewonderenswaardig is het zilveren reliekschrijn, dat tijdens de jaarlijkse Sint-Gummarusprocessie wordt rondgedragen, het neo-gotische hoofdaltaar, de door Artus Quellin en Peeter Verbruggen de Oude uitgevoerde barokke preekstoel. Onder de vele schilderijen vermelden we slechts: de Heilige-Geest triptiek van Otto van Veen, de Sint-Franciscus triptiek, atelier P.P. Rubens, het ‘Laatste avondmaal’ door Maarten De Vos, ‘Wonder van de boom’ van Frans Francken II. Maar uniek mogen de 15de- en 16de-eeuwse glasramen worden benoemd en een bezoek aan de schatkamer met een uitstekende kopie van de Lijkwade van Turijn is een must.

Sint-Gummariskerk, Kardinaal Mercierplein 6, open: maandag 14 – 17 uur, dins- t/m vrijdag 10–12 en 14-17 uur, zaterdag 9:30 tot 17.00 uur, zon- en feestdag: 14:00 – 17:00 uur.

Stadsmuseum Lier

(foto: Christiane Jennis)

Een museum dat verhalen vertelt over Lier en de Lierenaars. Onder de titel ‘Lierke Plezierke’ wordt de bezoeker meegenomen naar processies, kermissen en optochten met reuzen. Bij ‘Lier Maakt’ gaat aandacht naar de plaatselijke ambachten, zoals de lakenindustrie, de productie van knipmessen, die lierenaars worden genoemd,   Lierse kant en muziekinstrumenten. Of men neemt kennis met de Lierse cafésport en het struifvogelspel

De verhalen van de lakenproductie, de veehandel, de bierbrouwerijen en de katoenindustrie tussen de 14de en 19de eeuw worden getoond. Maar ook de kunst krijgt de nodige aandacht met de perfecte reconstructie van het Salon van baron Georges Caroly, topwerken zoals het ‘Familieportret’ van Frans Floris uit 1561 en een kopie die Pieter Brueghel de Jonge schilderde naar de beroemde ‘Spreekwoorden’ van zijn vader. Natuurlijk komen ook de Lierse kunstenaars aan bod: Isidore Opsomer, Raymond de la Haye, Felix Timmermans… en uiteraard  is er ook plaats voorzien voor wisseltentoonstellingen.

Maar het moment suprême is ongetwijfeld het 300kg zware skelet van de mammoet. Een perfecte replica op ware grootte van de mammoet die bij graafwerken in 1860 in Lier werd ontdekt. Het beest dat 30.000 jaar geleden in Lier leefde heeft een schofthoogte van 3,6 m en is bijna 5 m lang. 

Stadsmuseum Lier, Florent Van Cauwenberghstraat 14, Open van di. tot zo. van 10 tot 17 uur.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar