GEVEN EN NEMEN – De kracht van geven en de weg naar succes

Wie goed doet, goed ontmoet?

De huidige wereld verandert snel. Onze kans van slagen is afhankelijk van onze talenten, maar ook – en niet in het minst – van de manier waarop we ons verhouden tot anderen.

Op de werkvloer ontmoeten we drie soorten mensen met drie fundamentele stijlen van sociale interactie: de gevers, de nemers en de matchers of uitruilers. Dat leren we in het eerste hoofdstuk, waarna Grant in de rest van het boek zal bewijzen welke van de drie het meeste succes heeft. Eer hij tot een definitie van de drie soorten komt, heeft hij ze voorgesteld aan de hand van zeer breed uitgewerkte voorbeelden. Dat systeem volgt hij doorheen het hele boek. Meestal steekt hij méér tekst in de voorbeelden dan in wat ze aantonen.

De nemers willen graag meer krijgen dan ze geven. De gevers zijn zeldzamer: ze geven liever dan ze krijgen. De uitruilers proberen een goed evenwicht te vinden tussen geven en nemen. Grant verklapt al in het eerste hoofdstuk dat de gevers de meeste kans maken onder aan de ladder te staan, maar – gek genoeg – zijn het ook de meest succesvolle presteerders. De twee andere categorieën staan meestal in het midden.

Grant wil met zijn boek aantonen dat we het succes van gevers veelal onderschatten op de volgende gebieden.

Netwerken

Grant presenteert frisse benaderingen voor het ontwikkelen van banden met nieuwe contacten en het versterken van banden met oude contacten.

Samenwerken

Niet alleen moet het samenwerken met collega’s productief zijn, Grant presenteert middelen om hun respect te verdienen.

Mensen beoordelen en beïnvloeden

Hij presenteert contra-intuïtieve technieken om mensen te beoordelen, hun talent te ontdekken en het beste uit de mensen te halen. Hij heeft het over presenteren, verkopen, overtuigen, onderhandelen.

Geven heeft nadelen

Hij bespreekt welke gevaren de “zelfopofferende gever” kan tegenkomen en hoe hij van de onderste sport van de succesladder kan opklimmen tot de hoogste. Al is een gever zijn de beste levenshouding, toch waarschuwt hij voor mogelijke gevolgen: burn-out, bedrogen worden, te veel weggeven, overkomen als een zwakkeling, de ander de kans geven van jou te profiteren, om er een paar te noemen. De auteur vult een hoofdstuk met raadgevingen om te voorkomen dat de gevende mens de dupe wordt van zijn eigen ingesteldheid.

Verdronken in een bad van voorbeelden

Grant omlijst zijn theorieën met talloze voorbeelden, veelal ontleend aan de Amerikaanse samenleving. Die persoonlijke verhalen brengt hij in verband met studies. Ik trof op p.17 en op p.29 zelfs een voorbeeld uit een Belgisch onderzoek onder geneeskundestudenten aan. Daaruit blijkt dat gevers de laagste cijfers hebben in het eerste jaar, maar in het hoogste jaar als besten eindigen. Hij trekt daarbij een enigszins rare parallel: de geversstijl zou beter cijfers kunnen voorspellen dan dat roken een voorspeller van longkanker is.

Een inwoner van de V.S. is beter vertrouwd met de mensen van wie we de namen terugvinden in 28 bladzijden “Noten”. Abraham Lincoln kennen we allemaal. Grant gebruikt acht bladzijden met deze president als voorbeeld om aan te tonen dat gevers uiteindelijk de winnaars zijn.

Waarom lezen?

Adam Grant is hoogleraar psychologie. Hij laat zien waarom onze vrijgevigheid de verbinding met anderen kan verbeteren en zelfs bepalend is voor succes en geluk. Hij richt zich speciaal tot mensen in de zakenwereld. Zijn voorbeelden zijn daarom ook meestal succesvolle “witte” mannen. Hij suggereert middelen om een directere route naar succes in te slaan: wees bv. niet verlegen om raad te vragen. Dat moet je op een eerlijke manier doen, anders val je door de mand als bedrieger en speel je het vertrouwen kwijt. Vertrouwen is niet alleen in de zakenwereld de basis van goede relaties. 

De raadgevingen, de vaststellingen, de ideeën zijn zeker de moeite om te overdenken. Of u dit boek zal uitlezen hangt af van de mate waarin de vele voorbeelden en (al dan niet wetenschappelijke) onderzoeken u kunnen boeien. Sommigen zullen oordelen dat het vlot geschreven is, anderen zullen zich eraan ergeren dat hij pas na vele omwegen ter zake komt.

auteur: Adam Grant

oorspronkelijke titel: Give and Take (2013)

uitgeverij: Lev. Lev is het non-fictiefonds van A.W.Bruna uitgevers, waarbij Lev staat voor Lering en vermaak.

Non-fictie, maatschappij en individu

waardeoordeel: 3 sterren op 5

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar