Jouw sociale rechten

In samenwerking met Securex zal je voortaan algemene teksten vinden op onze website en in De Nieuwe Tydinghe, die je wegwijs maken in de rechten en plichten die bij jouw statuut als journalist in bijberoep of freelancer horen. Wat houdt dit in?

VJV doet het zelf

Al verschillende keren heeft onze vereniging getracht structurele subsidies te verkrijgen van de federale en Vlaamse overheid, om onze leden te begeleiden en te vormen. Dat bleek niet mogelijk. Maar wij bleven niet bij de pakken zitten, en gingen zelf aan de slag om ook zonder subsidies onze leden zo goed mogelijk voor te lichten en bij te staan.

Via samenwerkingsakkoorden met private partners willen wij onze leden brengen wat zij nodig hebben: informatie en vorming. Het doet ons plezier te kunnen melden dat een eerste, vrijblijvend samenwerkingsakkoord afgesloten werd, namelijk met Securex.

Deze belangrijke speler op het gebied van sociale administratie zal regelmatig via onze website en tijdschrift teksten publiceren die rechtstreeks van toepassing zijn voor onze leden. Bovendien zullen zij een selectie maken van concrete vragen of situaties van onze leden, die dan uitgebreider aan bod kunnen komen.

Vragenbaak

Al deze informatie, samen met de antwoorden op concrete gevallen, zal uiteindelijk gebundeld worden tot een Frequently Asked Questions (FAQ) die permanent op onze website geraadpleegd kan worden.

Hierbij willen wij toch even aanstippen dat deze informatie misschien dubbel is met wat op de website van andere journalistenverenigingen te lezen valt – maar wat, ondanks de oproep van de minister van media tot samenwerking, niet opengesteld werd voor leden van onze vereniging.

Wij danken Securex voor deze samenwerking. Dit bedrijf heeft bewezen open te staan voor nieuwe initiatieven, en onze journalisten een warm hart toe te dragen.  Voor de duidelijkheid: het staat elk lid vrij om zich aan te sluiten bij het sociaal secretariaat van zijn/haar keuze.

Leden brengen leden aan

Onze vereniging wil haar stem luider laten klinken in het medialandschap. En dat kan alleen maar door de macht van het getal. Doe jij mee?

Al jarenlang schommelt het ledental tussen de 400 en 550 leden. Wij vertegenwoordigen een niet onbelangrijk aantal journalisten – maar blijkbaar klinkt onze stem te zwak. Jij kan ons helpen om dit aantal op te trekken, zodat onze vereniging eindelijk gehoord wordt:

  • Spreek collega-journalisten, fotografen, … aan wanneer je hen tijdens persconferenties of evenementen ontmoet. Vertel hen, vrijblijvend, over onze vereniging, en waarom jij lid geworden bent, wat de voordelen zijn.
  • Ken je plaatselijke correspondenten van kranten, online nieuwssites, radio of tv? Laat hen kennismaken met onze vereniging. Geef hen de link naar onze website. Vertel hen dat leden artikels kunnen plaatsen op onze website, waardoor zij een breder publiek kunnen bereiken – en wie weet, een potentiële nieuwe opdrachtgever. Wijs hen op de online versie van ons tijdschrift, De Nieuwe Tydinghe, waarin misschien ook wel artikels van jouw hand verschenen zijn…
  • Wees een fiere ambassadeur van onze vereniging. Onze perskaart staat voor journalistieke expertise, en is niet, zoals in het verleden beweerd werd “iets dat je in de frituur kan kopen”. De strenge (her)screeningen zijn hiervan het bewijs. Hoor je iemand nog die argumenten uit de oude doos aanhalen? Weerleg de bewering kordaat. Je mag best trots zijn op jouw lidmaatschap!
  • Wij van onze kant willen leden die een extra inspanning doen om de vereniging te versterken, in de schijnwerpers zetten. Voortaan zal in ons tijdschrift niet alleen de lijst van de nieuwe leden gepubliceerd worden, maar ook de naam van het lid dat ervoor zorgde dat zij kennis maakten met onze vereniging.

Toch nog even dit: deze “Leden brengen leden aan” actie, staat volledig los van financiën. Onze vereniging is in staat zichzelf te bedruipen, en zet al jarenlang de tering naar de nering. Deze actie wil in de eerste plaats het aantal stemmen verhogen, zodat wij jou beter kunnen verdedigen.

Kunnen wij op jou rekenen? Heb jij nog suggesties om potentiële leden in contact te brengen met onze vereniging? Laat het ons weten! Het adres is gekend: info@vjv.vlaanderen.

Jongeren stimuleren

Een van de pijlers van een vereniging is vernieuwing. Niet alleen in de aanpak, maar ook in de verjonging van het ledenbestand. Daaraan wordt nu gewerkt!

Statistieken!

Meten is weten. Daarom hebben wij het ledenbestand onder de loep genomen, om de demografische verdeling even te bekijken. Helaas beschikken wij maar bij 72% van onze leden over accurate gegevens. Daarbij stelden wij vast dat meer dan 60% van onze leden ouders is dan 50. Het vermelden waard is dat we 2 leden hebben tussen 86 en 95: proficiat Vic Samson en Marcel Brocatus! Opvallend is dat onze vereniging slechts 20 leden telt die jonger zijn dan 26 jaar.

De reden waarom er zo weinig jongeren lid zijn van onze vereniging, is simpelweg omdat zij het moeilijk hebben om aan de bak te komen, en hard moeten knokken voor elke eurocent die zij verdienen met hun journalistieke activiteit.

Jongeren zijn de toekomst

Nochtans zijn zij de toekomst van de journalistiek. En daar hebben wij, als journalistenvereniging, een extra taak. In een tijdperk waarin echte journalistiek haast niet meer te onderscheiden is van product placement, waarin “influencers” bedolven worden onder gratis producten en schaamteloos producten kunnen promoten, blijven jonge journalisten die échte objectieve journalistiek willen bedrijven, in de kou staan.

Ook hun stem willen wij luider laten klinken. Om hen beter te kunnen vertegenwoordigen hebben wij aan de volgende stappen gedacht:

  • Het lidmaatschap voor jongeren tot 26 jaar wordt teruggebracht tot 30 euro per jaar.
  • Momenteel werken wij reeds samen met Stampmedia, een organisatie die jongeren tracht te vormen. Deze samenwerking wordt nog versterkt, maar er wordt tegelijkertijd ook uitgekeken naar andere jongerenorganisaties en nieuwe journalistieke initiatieven. Ken jij een dergelijk initiatief, laat jij het ons weten zodat wij hen kunnen contacteren om een samenwerking te bespreken?
  • Op onze website en in ons tijdschrift De Nieuwe Tydinghe wordt extra aandacht geschonken aan artikels van jongeren, onder de titel “Aanstormend talent”.
  • Waarom niet een keurmerk in het leven roepen, dat bloggers die door onze vereniging erkend worden als journalist, op hun website kunnen vermelden? Zo kunnen zij aantonen dat zij objectieve journalistiek beoefenen, en zich onderscheiden van collega’s die het niet zo nauw nemen met de journalistieke deontologie…
  • Wij trachten jongeren te begeleiden bij hun eerste stappen als zelfstandige (in bijberoep), dankzij de samenwerkingsakkoorden met private partners, waarover elders meer.
  • Zo leren zij dat journalistieke erkenning niet zozeer een kwestie is van al of niet full-time bezig zijn met journalistiek, maar wel met de content zelf die zij brengen. Hen begeleiden om deze content aan te scherpen, ook op hun eigen website, staat eveneens op ons programma.

Heb jij nog suggesties om jongeren aan te moedigen lid te worden van onze vereniging? Ben je het eens met deze stappen, vind je ze te ver gaan, of juist niet ver genoeg? Laat het ons weten!

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar