Werk/Gezondheid

Werk is een van de pijlers van het dagelijks leven. Soms worden we ziek van werk, soms zijn we te ziek om te werken. Op het snijvlak van werk en gezondheid is nog veel werk aan de winkel.

Een samenleving waarin iedereen mag meedoen

De ideale samenleving bestaat nog niet, maar dit boek levert alvast een bijdrage. Degenen die werk hebben en – in het beste geval – er voldoening en waardering uithalen, denken dat het de normale gang van zaken is. Tot ze ziek worden en dan draait alles vierkant, niet alleen op het werk maar dikwijls ook thuis. Met een aantal goed gekozen voorbeelden maakt Magiels dat méér dan duidelijk. Aan de hand van die getuigenissen legt hij uit wat er kan mis lopen. 

Gezond of ziek

Het eerste deel van het boek is het grootst: hoe kunnen werk en gezondheid op elkaar inwerken en hoe beïnvloeden lichaam en geest elkaar? Het werk kan ziek maken (stress, burn-out,…), maar ziekte of het ontbreken van het gevoel van welzijn (kankerbehandeling, pijn, overgangsjaren,…), kunnen evengoed de deelname aan de reguliere arbeidsmarkt negatief beïnvloeden. Magiels bespreekt heel uitgebreid de invloed van stress en van pesten op het werk, maar evengoed besteedt hij aandacht aan het zogenaamde “landschapskantoor” of aan werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond. Hij benadrukt dat de vroegere aanpak, namelijk langdurig ziekteverlof, niet de beste is. Eindelijk ziet men in dat de beste therapie het vinden van een zinnig werk is, werk dat de zieke/gehandicapte aankan.

Arbeids(on)geschikt: over regels, procedures en mensen

De medisch-legale praktijk van arbeids(on)geschiktheid is een ingewikkeld stelsel, verspreid over solidariteit, sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling in een land met gespreide bevoegdheden. De wetten en regels hellen nog altijd over naar controle en beheersing, maar er wordt duidelijk gewerkt aan een betere inclusieve samenleving. Arbeidsongeschiktheid met een psychiatrische problematiek vormt de grootste groep onder de arbeidsongeschikten en precies die groep baadt in vaagheid en wordt met de meeste stigma’s en vooroordelen geconfronteerd. Verder zijn van belang – om er maar enkelen te noemen – de huisarts, de controlearts, de werkgever…

Re-integratie

Het boek sluit af met hoopgevende getuigenissen van hoe de re-integratie goed kan verlopen als er met een aantal belangrijke factoren rekening gehouden wordt. Het boek lijkt me belangrijk zowel voor degenen die met hun eigen arbeidsongeschiktheid moeten omgaan als voor degenen die met hen te maken hebben: dokters, (overheids)personeel, werkgevers, loopbaancoaches, kortom iedereen die met de re-integratie te maken krijgt.

Bladschikking en tekstopmaak helpen bij het scheiden van de verhalen en belangrijke ideeën van de doorlopende tekst.

Belangrijk voor wie hulp nodig heeft is de lijst van hulpbronnen die zowel verenigingen bevat als adressen van de overheid, van vakbonden, ziekenfondsen en van ondernemingen, zoals Voka.

De Noten bevatten de verwijzingen in de tekst. Het zijn meestal boeken en artikels die als naslagwerken gelden.

Geert Magiels is een bioloog en filosoof, met een bijzondere focus op ecologie en wetenschapsfilosofie. Hij vraagt aandacht voor wie en wat kwetsbaar is in deze wereld. Samen met psychiater-psychotherapeut (specialisatie: persoonlijkheidsstoornissen) Bart Leroy, zoekt hij naar verheldering en oplossingen.

Auteur: Geerdt Magiels in dialoog met Bart Leroy

non-fictie: werk/gezondheid

uitgeverij Mammoet, EPO 2023

ISBN 978 94 6297 449 3

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar