In memoriam Marc Du Pré alias Joshu (1947-2021)

Als mede-initiatiefnemer van Lint Curieus vertelt ons VJV-lid Frank Van Dessel over de in memoriam tentoonstelling voor Marc Du Pré, alias Joshu.

Naar aanleiding van de herdenking van de ‘Groote Oorlog’ organiseerde Curieus Lint in 2014 in samenwerking met het gemeentebestuur, de tentoonstelling “Kruisweg volgens Georg”. Een  alternatieve ‘Kruisweg’ die hier te Lint ter ere van Pasen, werd tentoongesteld. Elf aangrijpende panelen van de kunstenaar  Joshu-Georg, pseudoniem voor Marc Du Pré waren te bezichtigen op verschillende locaties. Expressies van de verschrikkelijke onmenselijke toestanden in de concentratiekampen, werden als een aanklacht geformuleerd naar de goegemeente.

De kunstenaar, die al enige tijd in Bretagne woont, was eigenlijk elk spoor van deze werken bijster. Hij was dan ook bijzonder opgetogen dat die nog intact waren, en dat de reeks integraal in Lint tentoongesteld werd. Uit waardering hiervoor schonk de schilder het bijzonder werk “The passion of Christ” aan het gemeentebestuur: Een heel expressief schilderij. Olie op doek, van 2 meter op 2 meter. De kunstenaar heeft er de Christus uit het Johannes evangelie op aangebracht. Hij torst als het ware de dwarsbalk van het kruis om aan te tonen dat Hij al het lijden van de hele wereld mee op wil tillen en bij God wil brengen. Rechtsonder zien we een overlopende beker. Het nieuwe leven dat Jezus ons aanreikt.

Na overleg besloot het Lintse gemeentebestuur dit schilderij voor onbepaalde tijd in bruikleen te geven aan de parochiekerk. Gezien de thematiek en de omvang van het werk komt het daar uitstekend tot zijn recht.

De werken van neo-expressionist Joshu-Georg, die een sterke verbondenheid voelde met Vincent Van Gogh, getuigen van een zeer sterke emotionele betrokkenheid bij het psychisch en fysisch lijden van de mens. Het uit zich door een diep levensbeschouwelijk, religieus gevoelen en een sterk artistiek engagement. Hij brengt boodschappen over het verleden, over nu en over straks. Boodschappen die misschien niet worden begrepen, boodschappen die voor sommige te laat komen of voor anderen te vroeg…

Op 19 april 2021 ging Joshu alias Marc Du Pré over naar de geestelijke wereld. Met de ’In Memoriam tentoonstelling Joshu-Georg’ in mei 2022, willen wij de kunstenaar, een oud Lintenaar, eren naar zijn geest en werk:

‘Kunst dient kunst te zijn van de eeuwige terugkeer, datgene dat niet uitdooft en niet versteent. Enkel datgene dat uit het donkere komt en moedig dat donkere verlicht toont waardevol te zijn.

Licht overwint altijd de duisternis. Anders zou het geen licht zijn.’

De tentoonstelling loopt van 2 tot 31 mei 2022 in de foyer van OC De Witte Merel, Liersesteenweg 25, Lint

(Een realisatie van Lint Curieus)

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar