Ons lid Lieven Gorissen heeft eigen museum in de Basiliek van Koekelberg!

Ons lid Lieven Gorissen bestudeert reeds sinds half de jaren 1960 het Risorgimento (Italiaanse eenmaking) en speciaal het pontificaat van Paus Pius IX en de Pauselijke Zoeaven die, vooral uit Benelux, Frankrijk en Canada, de paus gingen verdedigen tegen de roof van zijn Kerkelijke Staat (1860-1870). Sinds 1969 publiceert hij er ook over in binnen- en buiteland en hield er voordrachten over, en bracht een enorme documentatie samen. Hij is dan ook een internationaal veel geraadpleegde en erkende autoriteit.

Na de inname van Rome door een Italiaanse overmacht op 20.9.1870, kwamen die Pauselijke Zoeaven op 2 oktober weer thuis en riepen zij de 20ste die van het Antwerpse samen om op 6 november het “Piusgenootschap PRO PETRI SEDE” te stichten na een grote viering in de Antwerpse kathedraal. Lieven Gorissen is meer dan een halve eeuw een stuwende kracht in die vereniging die sinds het pausbezoek van 1985 ook alle belangstellenden voor Paus en Vaticaan als leden telt, naast de afstammelingen van die Zoeaven en Pauselijk gedecoreerden.

 Hij is ook reeds 20 jaar hoofdredacteur van het driemaandelijks tijdschrift PRO PETRI SEDE (Benelux). Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van PRO PETRI SEDE (door corona + 1 j) droeg hij zijn eigen verzamelingen over aan de vereniging en stelde er met een selectie een eigen museum mee op in de Basiliek van Koekelberg.

Zaterdag 27 november kon het ingewijd worden door niemand minder dan de door Paus Franciscus speciaal gezonden persoonlijke gezant kardinaal Mamberti, in aanwezigheid van kardinaal De Kesel (kardinaal Eijk van Amsterdam verontschuldigde zich wegens corona op het laatste ogenblik), prins Laurent, evenals de prins en prinses Charles de Merode, en dat alles onder de hoge bescherming van koning Albert II en koningin Paola.

Aan de inhuldiging ging een grootse pontificale misviering vooraf in de basiliek met ruim 15 concelebrerende priesters, die opgeluisterd werd door een koor uit Grimbergen en tenor Peter Broos, waarna ook een reliek van de heilige Paus Joannes Paulus II ingehuldigd werd aan het altaar van die Pauselijke Zoeaven dat PRO PETRI SEDE voor hun eeuwfeest aan de basiliek schonk.

Spectaculair was de aanwezigheid van ruim 50 “Zouaves Pontificaux de Thuin” die de dag opluisterden met hun trommelgeroffel, fluiten, optochten met alle vaandels en uiteindelijk ook salvo’s! Een diner met 200 deelnemers, waaronder verschillende oud ambassadeurs bij de Heilige Stoel, besloot de feestelijke dag.

Het museum belicht naast een overzicht van 2000 jaar pausgeschiedenis met o.a. een originele pauselijke loden bulle van Paus Alexander III uit 1159, en munten of medailles van alle pausen vanaf Bonifatius VIII en het eerste Heiligjaar van 1300, vooral het pontificaat van Pius IX (1846-1878) en die Pauselijke Zoeaven met een overvloed aan originele en unieke documenten.

Uiteraard komt tenslotte ook de oprichting van PRO PETRI SEDE op 6.11.1870 aan bod, evenals zijn 150 jarige geschiedenis per pontificaat tot op vandaag. Tweejaarlijks mag samensteller Gorissen ook zijn tijdschrift voor heel Benelux persoonlijk aan de paus overhandigen tijdens een privé audiëntie binnen het Apostolisch Paleis. De beschrijvende catalogus telt ruim 132 blzn en kost 15 €. Alle info en bestelling bij de auteur Lieven Gorissen: lieven.gorissen@telenet.be of tel. 03.666.23.23.

Vorig bericht

The Empty Shop

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar