Patrick is de voornaam en Henry de familienaam, twee voornamen op een rij, maar iedereen die hem kent zegt “Patje”. Gents stadsfotograaf en amateur “dj”, we gingen praten met de man die duizenden mensen en gebeurtenissen in beeld bracht.

Zijn “Kodak” nog niet aan de kapstok

Patrick Henry, geboren Gentenaar en sedert lengte van jaren trouw lid van onze vereniging, ging begin dit jaar met pensioen en dit na een lange loopbaan als stadspersoneelslid. Echter niet zo’n ambtenaren job van negen tot vijf,  maar een loopbaan  bij “ ’t Stad Gent”, uitgebouwd  door ervaring, beroeps- en mensenkennis.

In de sterren stond geschreven dat de kleine Patrick de liefde voor het toen nog analoge beeld op papier zou gebruiken om zijn carrière uit te bouwen, het digitale was later het verlengstuk. Maar de puzzels van zijn leven lagen in eerste instantie anders. P. Henry ging meubelmaker worden, de puzzelstukjes vielen pas tot het goede stramien nadat Patrick via examens ging werken als handlanger bij de Stedelijke Dienst Gent die toen bevoegd was voor de Sint-Pietersabdij.

Gebeten door de microbe van  het beeld en het in beeld brengen ging Patrick een cursus fotografie volgen aan het IMOV te Sint-Denijs-Westrem. Hij studeerde met goed gevolg af en haalde zijn fotografie diploma. Het was ook de tijd van de deelname aan fotowedstrijden – Patje won met glans diverse wedstrijden, onder meer tot twee keer toe de Fotografieprijs van de Stad Gent.

Het fotopalmares van Patrick Henry als stadsfotograaf is dan ook indrukwekkend.  Een lijst ervan maken zou ons te ver leiden maar toch even grasduinen door Patjes rijke fotografisch archief als de “portrettrekker” van het stad.

Denken we maar terug aan beelden van onder meer de wereldbekende Vlaamse schilder en ontwerper van juwelen Octaaf Landuyt, hilarische en iconische beelden van de reeds langgeleden ter ziele gegane Spektakelbeurs. Massa’s beeldmateriaal van de openingsceremonieën van de Gentse Feesten, beelden van dit feestgebeuren en de talloze festiviteiten in de Arteveldestad.

Onze stadsfotograaf stond op de eerste rij om mooie beelden te kunnen schieten van hoogwaardigheidsbekleders  en prominenten die de stad bezochten, niet in het minst vertegenwoordigers van ons Koningshuis, ministers, ambassadeurs en buitenlandse staatshoofden. Ook tijdens het Gentse filmfestival “passeerden” talloze vedetten voor het cameraoog van fotograaf Henry, net als bekende namen uit de wereld van show, jazz, klassieke- en lichte muziek.

Stadsfotograaf Patrick leverde ook fotografisch materiaal aan bij stedelijke boekuitgaven, denken we bijvoorbeeld aan het boek over oud burgemeester Frank Beke, uitgaven over de Gentse Feesten, het Stadsmagazine en zoveel meer.

Rust roest en daarom vinden we Patje nog met de regelmaat van de klok terug, gewapend met een batterij fototoestellen, beelden schietend van actuele gebeurtenissen, feiten en feestelijkheden. Zijn “andere liefde”, namelijk aan de draaitafel staan en ambiance brengen, blijft een vaste waarde want stilzitten is aan Patrick Henry niet besteed.

Al wie wil kennis maken met Patrick en zijn fotografie kan terecht tijdens een overzichtstentoonstelling met een selectie uit zijn archief, samengesteld door de fotograaf zelf. Plaats van gebeuren is de Sint-Pietersabdij, Sint-Pietersplein te Gent en dit vanaf 11 juli tot en met 11 augustus.

Meer info:

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar