Eindelijk: duidelijkheid over fiscaal regime auteursrechten

Een ‘ruling’ met de belastingdiensten schept eindelijk klaarheid: mag je als journalist of fotograaf beroep doen op de fiscaal gunstige regeling voor auteursrechten of niet?

Enkele jaren geleden werd het fiscaal gunstige regime van de auteursrechten ingevoerd: de vergoeding van de journalist/fotograaf voor zijn werk kon beschouwd worden als een overdracht van auteursrechten. Die inkomsten werden dan belast aan 15%, door de uitgever in te houden aan de bron. De journalist zelf moest daarna zijn inkomsten uit auteursrechten niet meer opnemen in zijn belastingaangifte.

Dit leidde tot veel onduidelijkheid. Want wanneer gaat het om een overdracht van auteursrechten, en wanneer gewoon om een beloning voor prestaties? Volgens de fiscus kon in elk geval niet het volledige inkomen van een journalist/fotograaf onder dit stelsel vallen.

Daarover is nu duidelijkheid gecreëerd door een zogenaamde “ruling”. Een deel van de inkomsten wordt, in bepaalde gevallen, gekwalificeerd als auteursrechtenvergoeding. Het overige deel moet echter als baten worden aangegeven, wat dus onder het hogere tarief valt.

Bij onze collega’s van de Vlaamse Vereniging van Journalisten vind je de details van de ruling, duidelijk uitgelegd.

 

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar