Algemene vergadering VJV in de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen

Op zaterdag 28 mei hield de VJV haar jaarlijkse algemene vergadering in Antwerpen. De jaarvergadering van een vVZW moet georganiseerd worden binnen de zes maanden na het einde van het boekjaar. Daarom werd de Algemene Vergadering, in tegenstelling tot de voorgaande jaren, in het voorjaar georganiseerd. Dit zal vanaf nu steeds het geval zijn. De jaarlijkse daguitstap zal in het najaar gehouden worden.

De leden werden rond de middag verwelkomd in restaurant De Bomma op de Suikerrui in Antwerpen. Daar kregen ze een typische Bomma maaltijd voorgeschoteld, die in ieders smaak viel.   Na de lunch was er voor de partners van de aanwezige leden de mogelijkheid om een stadswandeling te maken onder leiding van ons lid, Frank Van Dessel.

De andere leden begaven zich naar de Artesis Plantijn Hogeschool in de Meistraat. Daar kregen ze een voorstelling van het vernieuwde programma journalistiek door het afdelingshoofd journalistiek, Patrick Herroelen.  Deze schetste de evolutie van de journalistiek en de journalistiek opleiding doorheen de jaren. Door de fusies en de schaalvergroting binnen de media ziet het medialandschap er anders uit. Ook door de toenemende digitalisering en de vele effecten daarvan, dienen de journalistieke opleidingen daarop in te spelen.

Kristin Spiessens en Ronny Van Cutsem

Kristin Spiessens en Ronny Van Cutsem

Na de presentatie van Patrick Herroelen was er ruimschoots de tijd voor een vragenronde onder de leden. Het werd een boeiende uiteenzetting over de hedendaagse opleiding journalistiek.

De nieuwe raad van bestuur

De nieuwe raad van bestuur

Dan begon de algemene jaarvergadering. Co-voorzitters Ronny Van Cutsem en Kristin Spiessens verwelkomden de aanwezige leden. Op 31 maart 2016 telden de VJV ongeveer 460 leden. 34 leden daarvan woonden de jaarvergadering bij. 19 leden gaven een volmacht om te stemmen.

De vergadering werd besloten met een netwerkreceptie en met felicataties.  Een uitgebreid verslag van de Algemene Vergadering zal te vinden zijn in het eerstkomende Nieuwe Tydinghe ledenblad.

Over de auteur

Verantwoordelijke uitgever, oprichter, journalist en eindredacteur van Offroadbiking.eu, Medewerker bij radio MFY/GRK ofte Radiogroep, redacteur Imago lifestyle magazine

Verwant