Afscheid van uw voorzitter

Beste VJV-lid, 

In navolging van de statuten van onze vereniging komt, zoals vooraf reeds aangekondigd en bevestigd naar aanleiding van de Jaarvergadering op 5 december ll. in Antwerpen, na zes jaar een definitief einde aan mijn voorzitterschap.

Gedurende die periode heb ik getracht om mij zo goed als mogelijk, met de steun van mijn collega’s bestuursleden en dankzij het vertrouwen van de inmiddels 500 VJV-leden, in te zetten voor het welzijn van ons aller Vlaamse Journalisten Vereniging.

Samen zijn we erin geslaagd om, voortbouwend op de fundamenten van het verleden, een parcours af te leggen dat ongetwijfeld ook bepalend zal zijn voor de toekomst van onze vereniging. Want het spreekt voor zich dat het werk niet af is en dat het wellicht nooit voor 100% zal voltooid zijn.

Graag wil ik van deze ultieme gelegenheid gebruik maken om u allen van harte te danken voor de constructieve samenwerking, de steun en de sympathie die ik gedurende de voorbije zes jaar heb mogen ervaren.

De ontvangst op zaterdag 5 december in het Stadhuis van Antwerpen door Burgemeester Bart De Wever en de aanwezigheid van Vlaams Mediaminister Sven Gatz tijdens de Academische plechtigheid in de namiddag hadden ongetwijfeld een zeer grote symbolische waarde voor de belangrijkheid van de weg die gedurende de voorbije 50 jaren werd afgelegd.

Moge 2016 voor u allen en voor uw familie, naast de voldoening van uw journalistieke activiteiten, vooral een jaar van gezondheid, geluk en voorspoed worden!

Uw uittredende voorzitter,

 

Walter Van den Branden

Over de auteur

Erevoorzitter VJV - Freelance Journalist

Verwant