Dit jaar koos de Vlaamse Journalisten Vereniging als locatie voor haar jaarlijkse statutaire ledenvergadering de. Lees verder