GIRAFFES DON’T SINK, and approx. 137 other fantastic insights from science

The male orgasm is pure mathematics

Misschien zijn Engelstalige lezers en lezeressen vroeger rijp dan de Nederlandstalige, maar hoofdstuk 1 gaat wel degelijk over het mannelijk orgasme, over de grootte van “the dick”, over het verband van die grootte met de voorkeur voor snelle auto’s. Daarbij wordt vermeld dat het vrouwelijk orgasme voor moderne wetenschappers te complex is, “but they are working on it”. Of giraffen kunnen zwemmen is een onderwerp dat Verhaeghe in de inleiding gebruikt om de toon te zetten: het lijkt totaal irrelevant en zelfs grappig, maar het is een feit dat niemand ooit een giraffe zag zwemmen (of verdrinken), dat de meeste zoogdieren goede zwemmers zijn, maar dat een giraffe best een uitzondering zou kunnen zijn vanwege zijn extreme lichaamsbouw. Een echte giraffe in een bad gooien is onaanvaardbaar, maar – hou u vast – wetenschappers gooiden ooit een digitaal exemplaar in een digitaal zwembad.

Met deze inleiding wil de auteur de tendens van zijn boek toelichten: verbazing, nieuwsgierigheid, creativiteit, “sometimes have a screw loose” en een talent om te observeren hebben mensen over de hele wereld aangezet om antwoorden te zoeken op schijnbare onbenullige kwesties, wat soms leidde tot verbazingwekkende resultaten. “Wetenschap is veel meer dan een zoektocht naar antwoorden, het is vooral willen, kunnen en durven zoeken naar oplossingen voor ingewikkelde kwesties”.

Lachen en nadenken, de mix van humor en intellect

‘t Pallieterke heeft als motto “Wat niet lachend gezegd kan worden is de waarheid niet” en dat zou ook de slogan van dit boek kunnen zijn. Humor is nooit ver weg, maar uiteindelijk gaat het om wat de wetenschap tot hiertoe weet over een bepaald onderwerp. Lopen wilde muizen ook graag rond in een draaiend rad? Vinden mensen de orkaan Alexandra gevaarlijker dan Alexander? Spreek tegen uzelf. De schetenatlas. Waarom een kelner meer koffie knoeit dan bier. Waarom belt je moeder vaker als het regent?

Koeien met een naam

Soms roepen de antwoorden op vragen nieuwe problemen op: zo geeft een koe die met een naam aangesproken wordt méér melk: sociaal contact is in het belang van mens en dier, maar juist dat verdwijnt hoe langer hoe meer. Het geluk of het welbevinden van de koe is het laatste waar een veehouder aan denkt. Om te weten hoe en of onderzoekers op deze vraag en op de ongeveer 137  andere fantastische vragen (g)een antwoord gevonden hebben, lees je best het boek. Een behoorlijke kennis van het Engels volstaat en een vreemde taal lezen bevordert je geestelijke vermogens. Verhaeghe belooft met zijn boek bovendien eindeloze inspiratie voor verhalen aan de toog.

In de index vinden we zowel Godzilla, nose picking als horse buttocks weer. Krijgen de meeste verwijzingen naar artikels in het boek: men, love, sex, women.

Kim Verhaeghe wil ons vooral aanmoedigen om vragen met een open geest te benaderen en nooit bang te zijn om vragen te stellen.

Kim Verhaeghe (kim.verhaeghe@eos.be) is redacteur fauna, flora & funga, sportwetenschap en fantastische wetenschap voor Eos Wetenschap. Hij maakt de podcast ‘Vraag Het Aan“.

auteur: Kim Verhaeghe

non-fictie
uitgeverij Houtekiet Antwerp/Amsterdam 2024

Engels

ISBN 978 90 5240 510 0
e-ISBN 978 90 5240 516 2
NUR 259, 200, 240
Uit de NUR-cijfers leiden we af dat het een kinderboek is (200), non-fictie voor 12+ (240), dat het over wetenschap gaat en bestemd is voor diezelfde leeftijdsgroep (259).

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar