GDPR: Roodlicht of rotonde

Tijdens onze winteruitstap naar Lier bracht ons VJV-lid Kris Seyen, advocaat bij deJuristen.be, een interessante presentatie over je verplichtingen op het wereldwijde web.  Wij hebben met zijn toestemming op onze website de slides gepubliceerd, die een korte samenvatting brengen van de onderwerpen die hij aanstipte.

Wil je je nog meer verdiepen in het onderwerp, dan kan je bij DeJuristen het boek “GDPR, Roodlicht of rotonde” bestellen.

In het boek wordt in 10 hoofdstukken de basis van GDPR toegelicht, en werden een drietal praktijkvoorbeelden opgenomen.

De behandelde onderwerpen:

  1. Verwerking van persoonsgegevens
  2. Verwerkingsgronden
  3. Bijzondere categorieën persoonsgegevens
  4. Pseudonimisering, encryptie en anonimisering
  5. Algemene beginselen gegevensverwerking
  6. Verantwoordingsplicht onder de GDPR
  7. Technische en organisatorische maatregelen
  8. Data Protection Impact Assessment (DPIA)
  9. Aansprakelijkheid tegenover betrokkenen
  10. Sanctionering toezichthoudende autoriteit (GBA)

Uit de inleiding: “De GDPR is geen roodlicht-wetgeving, maar eerder een rondpunt-wetgeving. Het is geen roodlicht, omdat het opzet niet is je te verbieden met persoonsgegevens om te gaan. Het is wél een rondpunt, omdat het een aantal (data)stromen in goede banen wil leiden. Je moet wel weten hoe dit rond punt te nemen.”

Het boek kost 49 EUR plus verzendkosten, maar VJV-leden krijgen 10% korting. Stuur daarvoor een mailtje naar: contact@dejuristen.be.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar