Wij sprokkelden voor onze leden een samenvatting bijeen van de belangrijkste nieuwtjes op het gebied van journalistiek uit de voorbije maand.

Steeds meer journalisten gaan aan de slag als freelancer

Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van UGent, ULB en Université van Mons, uitgevoerd bij beroepsjournalisten en journalisten van beroep. Eén op vier is nu als freelancer aan de slag, terwijl dat 5 jaar geleden nog 1 op 5 was.

Freelancers zijn veel afhankelijker van vraag en aanbod. Hun statuut brengt dan ook precaire financiële omstandigheden mee – zij verdienen netto bijna een kwart minder dan journalisten in vat dienstverband.

Ook de arbeidsomstandigheden van freelancers zijn minder rooskleurig: 66,2% van de freelancers zegt bijna altijd te moeten werken tijdens weekends en feestdagen. Voor journalisten in vaste loondienst is dat slechts 38,6%.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat de Vlaamse Journalisten Vereniging, die zich specifiek tot deze groep journalisten richt, nog altijd niet als ernstige gesprekspartner beschouwd wordt wanneer het gaat om de verbetering van de arbeidsomstandigheden, de opleiding, de bijscholing van deze steeds groter wordende groep journalisten.

Andere conclusies:

  • De gemiddelde leeftijd is 47,6 jaar, wat hoger is dan de 44 jaar bij het vorig onderzoek in 2013, en de 39 jaar in 2013.
  • Bij de jongere journalisten neemt het aandeel van vrouwen toe: 44,6% vrouwen bij de categorie tot 34 jaar, tegenover 19,5% bij de categorie vanaf 55 jaar.
  • De meeste journalisten schalen zichzelf, qua politieke oriëntatie, eerder aan de linkerkant in. Journalisten in vast dienstverband meer (61,4%) dan zelfstandigen (50%). En bij mannen ook meer (53,3%) dan bij vrouwen (67,6%).

Alle resultaten van het onderzoek kan je in dit PDF-bestand nalezen.

Meer bij De Journalist en Metro.

Factcheck.Vlaanderen moet nepnieuws tegengaan

Er circuleert heel wat nepnieuws op het internet. Volkomen uit de lucht gegrepen berichten, maar ook cijfers waar een draai aan gegeven werd. Foto’s die uit hun verband gerukt werden, of gebeurtenissen uit het verleden die nu plots als actueel voorgesteld worden.

Het is erg belangrijk dat de burger niet in de war gebracht wordt door elkaar tegensprekende berichten, en dat hij weet waar hij terecht kan voor betrouwbaar nieuws. En dat ook dat nepnieuw ontkracht wordt. Daarom sloegen verschillende organisaties de handen ineen: Persagentschap Belga, Textgain, Tree Company, VRT NWS en de journalistiekopleidingen van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) en de KU Leuven campus Antwerpen.

Met gebruik van zelflerende technologie werden technieken ontwikkeld om automatisch teksten te analyseren en zo ‘bronnen van desinformatie en polarisering te ontdekken’.

Heb je zelf twijfels bij een bepaald bericht, dan kan je je registreren op de website Factcheck.vlaanderen en daar een suggestie voorleggen om te factchecken.

Meer bij Metrotime.

Suggesties voor de volgende Vlaamse bestuursploeg

Het Vlaams Journalistiek Fonds en het Fonds Pascal Decroos hebben een memorandum opgesteld met daarin 10 beleidsvoorstellen voor de volgende Vlaamse bestuursploeg. Volgens deze organisaties moeten deze voorstellen helpen om een kwalitatief, innovatief en divers journalistiek landschap in Vlaanderen te stimuleren.

De voorstellen kan je lezen bij Fonds Pascal Decroos.

Tip: Paintmaps

Cijfers zijn de basis van kennis en geven je artikel overtuigingskracht. Maar o, wat zijn zij saai! Wanneer e cijfers en statistieken echter grafisch kan weergeven, dan wordt het veel bevattelijker voor je lezer.

Deze online dienst biedt je de mogelijkheid om je gegevens op een landkaart te tonen. Van de hele wereld, maar ook van België, zelfs op provincieniveau.

Het werkt als volgt:

  • je maakt een legende aan: vb aantal werklozen in verhouding tot personen 18-55 jaar, en geeft dan kleuren in voor percentages (rood = >50%, oranje = 35 tot 50%, geel = 20-35%, beige = 10-20%, wit = 0-10%)?
  • vervolgens geef je in het kader links de cijfers in per provincie. Klik vervolgens op “update data”, en je krijgt een duidelijke landkaart!

Paintmaps  is gratis. Het resultaat kan je downloaden om in je artikel te gebruiken.

Vond je deze tip interessant? Wil je meer dergelijke tips om je artikels te verlevendigen? Laat het ons weten!

Uitspraken van de Raad voor de Journalistiek

In april 2019 werden de volgende zaken behandeld door de Raad voor de Journalistiek:

  • Aerts t/ tscheldt.be: Een volledig anonieme site strookt niet met de principes dat een journalist loyaal en verantwoordelijk handelt. Verder uit het artikel ernstige beschuldigingen van strafrechtelijk vervolgbare feiten, maar voert het geen enkel argument aan dat die beschuldigingen ondersteunt.
  • El Ballouti t/ De Morgen en De Coninck: De publicatie van de naam en een foto van klager is geoorloofd, omdat er voldoende elementen zijn die aannemelijk maken dat hij een rol zou spelen in nationale en internationale drugshandel, wat een problematiek van gewichtig maatschappelijk belang is.
  • De Cubber t/ Dag Allemaal: De publicatie van een foto van jongeren van 13 en 14 zonder hun toestemming in een controversiële context strookt niet met de richtlijn over de omgang van de pers met minderjarigen.

Studio 100 boert niet slecht!

In het voorbije jaar realiseerde Studio 100 een omzet van €179 miljoen euro, met een geconsolideerde winst van €11 miljoen euro. Een stijging met maar liefst 90% tegenover vorig boekjaar.

De Studio 100 Groep, ooit ontstaan uit de populaire Samson en Gert-programma’s, Kabouter Plop en andere reeksen voor jongeren, is uitgegroeid tot een groot concern, met 7 Plopsa parken in België, Duitsland en Polen. De catalogus wordt in verschillende landen geëxploiteerd op vlak van beeldrechten en merchandising, tot in Australië toe. (Bron: Persbericht Studio 100 via Jempi Welkenhuyzen)

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar