Terug in de tijd: KOERIER van september 1981

We duiken in het verleden, met het tijdschrift van KOERIER, het tijdschrift van VVJPP zoals onze verenging toen heette. En wij vragen je medewerking!

Onze vereniging heeft een rijk verleden. Tot heden werd die echter nog niet in kaart gebracht. De geschiedenis van onze vereniging, van oprichting tot heden, werd nooit gearchiveerd. En dat is spijtig.

Bovendien wordt het hoognodig dat die geschiedenis neergeschreven wordt. Want onze vereniging bestaat al 50 jaar, en wie er toen bij was, heeft ondertussen al een respectabele leeftijd. De herinneringen, de kennis van die leden, moet nu genoteerd worden vooraleer zij verloren gaat.

Daarom willen wij, met jullie medewerking, een poging doen om die geschiedenis te reconstrueren. Om te beginnen zullen wij een inventaris opstellen van de stukken die wij bezitten. Een deel daarvan zijn de verslagen van soms woelige jaarvergaderingen, een deel zijn de publicaties die onze vereniging, toen nog VVJPP, uitbracht.

Vandaag stellen wij editie september 1981 voor van “KOERIER”, zoals het tijdschrift toen heette. Lees het, en bemerk dat veel van wat toen gebeurde, vandaag nog altijd geldt, zoals het verhaal over de intercommunales..

Wil jij meewerken aan het schrijven van onze ontstaansgeschiedenis? Jouw hulp is erg welkom! Persoonlijke verhalen, belevenissen, hoogtepunten: vertel ze ons! En als jij in het bezit bent van onze oude tijdschriften, dan vragen wij je om die ons even uit te lenen, zodat wij die kunnen inscannen. Zodra wij de volledige inventaris hebben van de exemplaren die wij bezitten, kan jij misschien even in je eigen archief duiken om te zien of jij ons verder helpen kan?

Lees ondertussen editie 1981-09 hieronder.

 

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar