In Monte Blandinio gelegen op de helling tussen de Sint-Pieterskerk (koorzijde) en de Schelde.

Ontstaan van de St.-Pietersabdij en de wijngaard

In de 7de eeuw, rond het jaar 630, is de Heilige Amandus vanuit Frankrijk hierheen gekomen om het Christendom te verkondigen. Hij stichtte hier de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdij aan de samenvloeiing van de Leie en de Schelde.

In de 9de eeuw heeft volgens archivalische bronnen  Abt Einhard (biograaf van Karel de Grote 770-840) van de Sint-Pietersabdij een wijngaard laten aanleggen. Zo begonnen de monniken bier te brouwen en wijn te verbouwen. Wijn hadden ze o.a. nodig voor hun misviering. Zij verwierven ook het recht op een aantal flessen wijn voor eigen gebruik.

Lange tijd was de Sint-Pietersabdij het centrum van de wijnhandel in Gent. Zij bezat ook wijngaarden in Frankrijk en Duitsland. Het transport van de tonnen wijn gebeurde destijds per schip via de Schelde.

De Gentse stadswijngaard was met zijn hellend vlak uitstekend gelegen. De opkomende zon zorgde voor een perfecte fotosynthese op het bladgroen van de aangeplante druivelaars.

In de 15de eeuw wordt de wijngaard voor het laatst vermeld. Het klimaat werd toen te koud voor het verder verbouwen van wijn.

Het opnieuw aanleggen van een stadswijngaard

In 1978 heeft onze Ere-deken en stichter van de Wijnmetersgilde Willy De Smet, oenoloog, contact genomen met de stad Gent om te zien of het mogelijk was om opnieuw een wijngaard aan te leggen op de helling van de Sint-Pietersabdij. Na goedkeuring en het opstellen van nodige regelgevingen heeft de Plantsoendienst van de stad Gent dan in 1980 een 400-tal stokken aangeplant. Hun keuze viel op de druivensoort Müller Thurgau. Later werd deze druivensoort gedeeltelijk vervangen door de cépages Sirius en Phoenix. Ingevolge de schimmelvorming van de Müller Thurgau werd deze volledig vervangen door de cépage Johanniter.

De groendienst van de stad Gent staat nog steeds in voor de aanplanting, het sproeien en het bemesten van de wijngaard. De grote snoeibeurt in februari valt ook onder hun bevoegdheid. De Kapittelleden en de Vrienden van de Gentse wijngaard staan in voor het mede-onderhoud welke bestaat uit verdere snoeibeurten, om de 14 dagen, van mei tot september. Begin september worden er netten gehangen om de druivelaars te beschermen tegen de vogels en té nieuwsgierige bezoekers. De studenten van de stedelijke hotelschool Gent staan in voor het plukken van de druiven en het opstarten van het vinificatieproces dit in samenwerking met een aantal vrijwilligers gegroepeerd onder de vereniging ‘ de vrienden van de Gentse Wijngaard ‘. Het persen, het vinificatieproces en het bottelen gebeurt voortaan in ‘ Het Gents Wijnmetershuis’ (oude koster woning), gelegen aan de achterkant van de Sint-Pieters kerk en palende aan de wijngaard.

Sedert de aanleg van de wijngaard maakte men gebruikelijk een stille witte wijn en men noemde deze ‘In Monte Blandinio’. ¼  van de opbrengst moet volgens onze overeenkomst met de stad Gent afgestaan worden aan de stad zelf die het kan gebruiken als relatiegeschenk. De rest van de ongeveer 250 flessen opbrengst is bestemd voor ‘de vrienden van de Gentse Wijngaard’ waarvan ieder lid recht heeft op één fles.

Door de jaren heen ondervond de Gilde dat sommige aangeplante druivenrassen te weinig suiker produceerden en besloten zij, op advies van onze wijnmakers Jan Caudron en Hugo De Graeve en ingevolge de resultaten van de suikermetingen van Prof. Dominique Van Der Straeten van de Universiteit Gent, om de cépages Sirius en Phoenix gefaseerd te rooien. Deze niet rijp te krijgen wijnsoorten werden vervangen door resistentere soorten zoals Souvignier Gris en door de suikerrijke Solaris. Momenteel bestaat onze aanplant uit iets meer dan een 500-tal wijnstokken.

Gezien het te lage suikergehalte van de Sirius en de Phoenix besliste men om van de oogst 2016 een schuimwijn te maken volgens de ‘methode traditionnelle’, versie Brut, tweede gisting op de fles. Deze mousserende wijn zal gebotteld worden onder de naam ‘In Monte Blandinio – Brut’.

De tweede gisting op de fles startte op 13 april 2016.

De volgende stap in ons vinificatieproces is de remuage.

De Wijnmetersgilde (VZW)

In de 14de eeuw is er reeds sprake van een wijnmetersgilde in Gent. Deze gilde werd bevestigd door Keizer Karel in de 16de eeuw. Hun taak bestond erin de wijn te meten in de tonnen voor het bepalen van de accijnzen.

Onze gilde staat in voor het beheer en het onderhoud van de wijngaard. De huidige deken is de heer Christian Genbrugge, opvolger van Ere-deken Jan Vallaeys. Onze patroonheilige is Sint-Maarten.

Het embleem stelt een ton voor met een boor bovenaan de ton. Dit schild kan men terugvinden op de sokkel van het standbeeld van Jacob Van Artevelde op de Vrijdagsmarkt te Gent. Alle gilden zijn daar trouwens afgebeeld.

Vrienden van de wijngaard In Monte Blandinio

Om onze wijngaard betere bekendheid te geven heeft de Wijnmetersgilde een feitelijke vereniging opgericht die jaarlijks een aantal activiteiten inricht rond het wijngebeuren. Alle activiteiten over de Gilde én ‘de vrienden’ zijn terug te vinden op onze website: wijnmetersgildegent.wordpress.com.

Over de auteur

Schrijft artikels voor Wijnspiegel en Ken Wijn

Verwant

Geef commentaar