De Telegraaf: na de soap het duopolie

De Telegraaf, conservatief en vaak populistisch, is nog steeds de grootste krant van Nederland. Maar het laatste decennium zat de klad er duidelijk in. Dalende verkoop- en advertentiecijfers worstelden met stijgende kosten en luidden een vrije val in. Herhaalde herstructureringen, onenigheid aan de top en een falend management volgden en toen… toen daagde Vlaamse hulp op.

Kroniek

De Nederlandse landelijke dagbladen beleven al even moeilijk tijden. Reorganisaties, fusies, overnames en banenverlies zijn niet uit de lucht en zetten de redactionele onafhankelijkheid onder druk. Eind vorig jaar deed het Vlaamse Mediahuis, met de steun van grootaandeelhouder Guus Van Puijenbroek, een gedurfd bod op Telegraaf Media Groep (TMG), uitgever van de grootste krant van Nederland, meteen het begin van een spannende soap. Een overzicht

Januari 2017: De Nederlandse mediatycoon John de Mol duikt op bij TMG met een belang van 18,4 procent. Hij brengt een speculatiegolf op gang. Mediahuis moet rekening houden met een keuze om ofwel tot een akkoord te komen met Talpa, het bedrijf van de Mol, ofwel genoegen te nemen met een gewoon meerderheidsbelang ofwel af te zien van het bod op TMG.

Februari: Mediahuis versterkt zich door aandelen van kleinere participanten op te kopen en alzo een belang van bijna 60 procent in TMG te verwerven. De redactieraad van De Telegraaf spreekt zijn steun uit voor Mediahuis.

Maart: De Mol doet een nieuw bod op De Telegraaf. Hij wil er een multimedia-bedrijf van maken en tevens de hoognodige digitale omslag maken. Mediahuis van zijn kant wil als hoofdaandeelhouder eventueel met Talpa in zee, maar blijft ijveren om de volle 100 procent in TMG te verkrijgen. Het stelt bestuursvoorzitter Marc Vangeel aan om de beoogde samenvoeging met TMG tot een goed einde te brengen.

April: John de Mol meldt dat hij het voorgenomen bod op TMG doorzet. Mediahuis noemt zijn voornemen onrealistisch, omdat ze zelf reeds zeker zijn van 59 procent van de aandelen. Het gaat hierbij voornamelijk om de participaties van de groep Van Puijenbroek, de grootste aandeelhouder.

Juni: Talpa (de Mol) laat weten dat het afziet van gerechtelijke stappen, maar te blijven volharden in het overnamebod van TMG. Een patstelling dreigt, tenzij een ultieme toenadering rond bv. een ruildeal van TMG-aandelen in Talpa Radio soelaas brengt. Gert Ysebaert, CEO van Mediahuis, acht zich eind juni eigenaar van de grootste krant van Nederland.

Nog twee jaar

Toch is de saga nog niet ten einde. TMG moet immers verlost worden van dalende verkoopcijfers en reclame-inkomsten en dient een betalend digitaal model op poten te zetten. Werk voor jaren aan de winkel dus.

Rond de eeuwwisseling verkocht De Telegraaf nog dagelijks 810.000 exemplaren. Vorig jaar viel de teller stil op 390.000, meer dan een halvering dus, al behoudt de krant de status van marktleider.

Aan het aantal verkochte print exemplaren mag echter niet zoveel belang meer gehecht worden. Digitale diensten op maat en tijdstip vormen immers veeleer de toekomst. In Vlaanderen heeft de krachtenbundeling van diverse types dagbladen zowel bij De Persgroep als bij Mediahuis een niet te onderschatten knowhow opgeleverd waarmee bv. Google en Facebook kunnen gecounterd worden. Dit moet, volgens Mediahuis voorzitter Thomas Leysen, ook bij TMG binnen twee jaar lukken.

Duopolie

Met deze operatie komt het laatste grote Nederlandse krantenconcern in Vlaamse handen. Dit maakt dat er bij onze noorderburen nog slechts vijf uitgevers op landelijk niveau actief zijn. Twee ervan, De Persgroep (AD, de Volkskrant, Trouw) en Mediahuis (NRC, nrc.next, De Telegraaf) zijn in Vlaamse handen en bezitten 91,4 procent marktaandeel. De drie overblijvende uitgevers Financieel Dagblad Groep, Erdee (Reformatorisch Dagblad) en Nederlands Dagblad verdelen de kruimels. In feite dus een duopolie net als bij ons.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar