Op de algemene jaarvergadering van 28 mei 2016 hebben de aanwezige leden zich met eenparigheid van stemmen akkoord. Lees verder