De voornaam kan in België gemakkelijk, mits de goedkeuring van de ambtenaar van de Burgerlijke stand, vrij. Lees verder