Het stagiair-lidmaatschap

Speciaal voor laatstejaarsstudenten van de hogere opleidingen journalistiek heeft de VJV een stagiair-statuut ingevoerd.

Het stagiair-lidmaatschap moet de student toelaten om in optimale omstandigheden kennis te maken met de journalistieke realiteit en om journalistieke ervaring op te doen. De VJV zal het stagiair-lid bijstaan met know-how en advies, zoals dat ook bij de effectieve leden het geval is.

Dit stagiair-lidmaatschap is geldig tot het einde van het academiejaar (september) en geeft recht op een abonnement op De Nieuwe Tydinghe en deelname (zonder stemrecht) aan alle ledenactiviteiten. Na één stagejaar kan het stagiair-lid een aanvraag indienen voor het effectieve lidmaatschap. Deze aanvraag bestaat uit een attest van professionele journalistieke activiteiten of bewijs van indiensttreding bij een mediabedrijf.

De aanvraag voor het stagiair-lidmaatschap wordt mee ondertekend door een docent journalistiek.  Na goedkeuring van de aanvraag, krijgt het stagiair-lid een stagiair-lidkaart en een beknopte deontologische code toegestuurd.

Aanvraag met volledige identiteitsgegevens en de nodige bewijsstukken (+ 2 recente pasfoto’s) te richten naar het VJV-secretariaat –Pelikaanstraat 94 bus 8, 2018 Antwerpen.

Na goedkeuring ontvangt de kandidaat een bericht met betalingsverzoek van 30 euro.

Over de auteur

Verwant

Geef commentaar