Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels Gewest bevoegd voor het beheer van schone kunsten en musea. Alleen. Lees verder